Lauksaimniecība, lauku attīstība un zivsaimniecība

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir svarīga ES politikas joma, kas nodrošina nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas piegādi par pieņemamām cenām 500 miljoniem ES iedzīvotāju, vienlaikus nodrošinot pienācīgu ienākumu līmeni 11 miljoniem ES lauksaimnieku un izšķiroši ietekmējot sociālo, vides un ekonomisko attīstību visās Eiropas lauku teritorijās.

KLP ir kalpojusi Eiropai un ES iedzīvotājiem krietni vairāk nekā 60 gadus. Tomēr pasaule kopš KLP pirmsākumiem 1962. gadā ir būtiski mainījusies. Klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, augsnes kvalitātes pazemināšanās, ūdens trūkums, lauku iedzīvotāju skaita sarukums un paaudžu nomaiņas šķēršļi ir galvenās problēmas Eiropas lauksaimniecības nozarē.

Pateicoties Lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības specializētās nodaļas (NAT) darbībai, EESK rūpējas par ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanu un par līdzsvarotu teritoriālo attīstību Eiropā.

Mēs aktīvi strādājam pie tā, lai būtu pieejami efektīvāki politikas pasākumi un risinājumi, kuru mērķis būtu nodrošināt vides aizsardzību un dabas resursu efektīvāku izmantošanu lauksamniecībā, darbvietu veidošanu laukos, pastāvīgu profesionālo apmācību, atbalstu mazajiem lauksaimniekiem, sievietēm un jauniešiem, drošas zemes īpašumtiesības, kā arī kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas piegādi. Mēs vēlamies, lai visi Eiropas Savienības reģioni attīstītos vienmērīgi un tādējādi, ņemot vērā urbanizācijas procesu paātrināšanos Eiropā, uzlabotu lauku teritoriju pievilcību.