Finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgi

Ņemot vērā ekonomikas un finanšu krīzi, kas sākās 2008. gadā, ES reaģēja ar vairākām reformām, lai nodrošinātu finanšu tirgus stabilitāti un uzlabotu finanšu tirgu uzraudzību. Nodarbinātības, izaugsmes un ieguldījumu veicināšana ir viena no nozīmīgākajām Eiropas Savienības prioritātēm. Tāpēc ir svarīgi radīt stabilu pamatu ES finanšu sistēmai, kas spēj veicināt izaugsmi, darbvietu radīšanu un ieguldījumus. Finanšu nozarei ir jāpilda savs uzdevums, proti, jāfinansē reālā ekonomika.

Lai to sasniegtu, svarīgi ir izveidot kapitāla tirgu savienību, kuras mērķis ir uzņēmumu un patērētāju interesēs nodrošināt labi regulētu, stabilu, efektīvu un pasaules mērogā konkurētspējīgu finanšu tirgu. Lai nostiprinātu ES noturību pret finanšu krīzēm un aizsargātu noguldītājus, ir svarīgi arī pabeigt banku savienības izveidi, kas ir neatņemams EMS padziļināšanas elements.

EESK nostāja attiecībā uz finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu

EESK uzskata, ka finanšu nozares regulējumā ir svarīgi piemērot saskaņotu, visaptverošu un integrētu pieeju, lai radītu vienlīdzīgākus konkurences apstākļus gan starp finanšu iestādēm, gan dalībvalstīm, kā arī lai mazinātu riskus finanšu nozarē. Pateicoties reformām, vajadzētu stiprināt Eiropas uzraudzības un noregulējuma režīmu, kas attiecas uz bankām un citiem finanšu jomas dalībniekiem. Turpmāk riska dalīšana banku savienībā ir jāpapildina ar citiem riska mazināšanas pasākumiem. EESK ir pārliecināta, ka kapitāla tirgu savienība var efektīvi palīdzēt veidot spēcīgu un stabilu ekonomikas atveseļošanas sistēmu saskaņotākā normatīvā vidē.