Par 2020. gada pasākumu “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”

This page is also available in

Follow us on


Par klimata pārmaiņām domā visi, un jaunieši visā pasaulē mobilizējas, lai glābtu planētu. EESK pievienojas šai kustībai un lūdz jauniešus, kas piedalās tās rīkotajā gadskārtējā jauniešu plenārsesijā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”, paust viedokli par to, kā turpmāk mēs vislabāk varam aizsargāt planētu.

Šā gada pasākums tiks rīkots pēc starptautiskas klimata pārmaiņu konferences (COP) parauga.

Komiteja vēlas uzklausīt skolēnu svaigās idejas par to, kā varētu pārvarēt pašreizējo klimata krīzi un kā virzīties uz 2050. gadā sasniedzamo klimatneitralitātes mērķi.

Skolēnu uzdevums būs pārstāvēt valsti un savstarpējās sarunās vienoties par ieteikumiem, kās ierobežot klimata pārmaiņas.

Šie ieteikumi tiks nodoti starptautiskās vides politikas veidotājiem un apspriesti visu gadu Eiropā rīkotās konferencēs.

Pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” skolēniem būs iespēja tikties ar starptautisko jaunatnes organizāciju pārstāvjiem, kas palīdzēs viņiem ieteikumus pārvērst konkrētos pasākumos un panākt viņu viedokļa uzklausīšanu.