Start guide – Model COP

This page is also available in

Start guide - Model COP

Mēs bieži dzirdam runas par ārkārtas situāciju klimata jomā un klimata pārmaiņu postošo ietekmi īstermiņā un ilgtermiņā, un bieži vien šķiet, ka esam neatrisināma uzdevuma priekšā.
 

Jūsu uzdevums būs pārstāvēt ietekmīgu ieinteresēto personu grupu konferencē par klimata pārmaiņām un sadarboties ar citām grupām, lai izstrādātu plānu, kā globālo sasilšanu ierobežot līdz drošam līmenim, kas būtu daudz zemāks par 2°C.

Grupas pārstāv īstus sektorus un nozares, kuru darbība un intereses ietekmē globālo sasilšanu:

  1. tīra tehnoloģija,
  2. tradicionālā energoapgāde,
  3. pilsoniskās sabiedrības grupas, sievietes un jaunieši, kas šajā spēlē tiek dēvēti par “klimatiskā taisnīguma vanagiem” (Climate Justice Hawks),
  4. zemkopība, lauksaimniecība, mežsaimniecība,
  5. rūpniecība un tirdzniecība,
  6. pasaules valstu valdības (attīstītās valstis, jaunietekmes valstis, jaunattīstības valstis):

            6A. attīstītās valstis,

            6B. jaunattīstības valstis,

            6C. strauji augošās jaunietekmes valstis.

Downloads

Start guide

1 grupa: tīrās tehnoloģijas

2 grupa : tradicionālā energoapgāde

3 grupa: “klimata taisnīguma vanagi”

4 grupa: zemkopība, lauksaimniecība un mežsaimniecība

5 grupa: rūpniecība un tirdzniecība

6a grupa: attīstītās valstis

6b grupa: jaunattīstības valstis

6c grupa: strauji augošās jaunietekmes valstis