Bieži uzdotie jautājumi

Reģistrācija un atlase

Es vēlos reģistrēties pasākumam. Kas man jādara?

Skolām un/vai skolotājiem jāaizpilda pieteikuma veidlapa. Tas nozīmē, ka skolas vārdā pieteikumu var iesniegt tikai skolas direktors vai skolotājs, kas vēlas piedalīties. Termiņš tiks publicēts pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” tīmekļa vietnē.

Vai skolēni var paši reģistrēt savu skolu?

Skolēni nedrīkst nedz reģistrēt savu skolu, nedz pieteikties individuāli.

Cik skolu varēs piedalīties pasākumā, un kā tās tiks izraudzītas?

Izloze notiks starp skolām, kas līdz norādītajam termiņam būs reģistrējušās tīmekļa vietnē. Dalībai Briselē plānotajā pasākumā tiks izraudzīta tikai viena skola no katras valsts. Turklāt attiecīgo skolu apmeklēs kāds EESK loceklis. Skolas, kas piedalīsies, saņems informāciju individuāli, un tām ir jāpaziņo tā skolotāja un triju skolēnu vārds un uzvārds, kuri dosies uz pasākumu Briselē.

Kādā līmenī jābūt skolēnu valodas zināšanām, lai piedalītos darbsemināros?

Nav vajadzīgs nedz sertifikāts, nedz cits dokuments, kas apliecinātu konkrētu valodas zināšanu līmeni. Tomēr izraudzītajiem skolēniem un viņu skolotājam ir jāspēj izteikties angļu valodā, lai tādējādi būtu vieglāk sazināties un diskutēt pasākuma laikā.

Kā skolām būtu jāizvēlas skolēni, kas ieradīsies Briselē?

Katra skola var brīvi noteikt savus atlases kritērijus, kuriem jābūt skaidriem, taisnīgiem un nediskriminējošiem. Ar dzimumu līdztiesību saistītu apsvērumu dēļ nevajadzētu izraudzīties viena dzimuma pārstāvjus (izņemot gadījumus, kad izraudzītie skolēni mācās viendzimuma skolā). EESK telpas ir pilnībā pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti.

Kā es varu sazināties ar pasākuma organizatoriem? Kā notiks sazināšanās ar mani, ja būs izraudzīta mana skola?

Jūs varat sazināties ar organizatoriem pa e-pastu youreurope@eesc.europa.eu. Arī organizatori sazināsies ar skolu pa e-pastu. Tāpēc jums jāpārliecinās, ka pieteikuma veidlapā ievadītā e-pasta adrese ir derīga, un regulāri jāpārbauda savs e-pasts.

Vai mana skola drīkst reģistrēties vairāk nekā vienu reizi?

Ja šogad jūsu skola nav izraudzīta, jūs varat pieteikties nākamajā gadā. Ja jūsu skola ir izraudzīta dalībai, jūs nevarēsiet vēlreiz pieteikties jau uzreiz nākamajā gadā, taču varat to darīt vēlāk.

Kandidātiem izvirzītās prasības

Kādam jābūt skolēnu vecumam, lai viņi varētu piedalīties pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”? Vai pasākuma norises laikā viņi var būt vecāki par 18 gadiem?

Skolēni, kas pieteikuma iesniegšanas laikā ir 16–18 gadus veci, tiks uzskatīti par piemērotiem kandidātiem.

Vai var piedalīties skolēni, kas mācās vidējās izglītības iestādes pēdējā klasē?

Mēs parasti iesakām pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” piedalīties priekšpēdējās klases skolēniem, jo pēdējās klases skolēni varētu būt aizņemti ar eksāmeniem. Tomēr, tā kā tas ir atkarīgs no katras valsts skolu sistēmas, īpašos gadījumos mēs apsvērsim arī to skolēnu kandidatūras, kas nav priekšpēdējās klases skolēni vidējās izglītības iestādē.

Sagatavošanās pasākumam

Kā skolēniem un skolotājiem būtu jāgatavojas šim pasākumam?

Kāds no EESK locekļiem apmeklēs izvēlēto skolu, lai paskaidrotu, kāda ir EESK kā dažādu ES iestāžu konsultatīvas struktūras loma un kā tā tiek iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā. EESK loceklis iepazīstinās arī ar pasākuma struktūru un pateiks, kas tiek sagaidīts no skolas delegācijas. EESK locekļa ceļa izdevumus segs Komiteja.

Turklāt pa e-pastu laikus tiks nosūtīts sagatavošanās darbam nepieciešamo dokumentu kopums, tostarp darba dokuments, kas palīdzēs skolēniem sagatavoties diskusijām Briselē.

Pasākums

Cik ilgi pasākums norisināsies?

Pasākums ilgs pusotru dienu. Paredzēts, ka skolu delegācijas ierodas ne vēlāk kā ceturtdien no rīta un ne agrāk kā sestdien dodas prom.

Kurš segs ceļa un uzturēšanās izdevumus?

EESK organizē un apmaksā skolēnu un viņu skolotāja izmitināšanu uz divām naktīm Briselē. EESK sedz arī ceļa izdevumus par starptautiskajiem lidojumiem / braucieniem ar vilcienu no mītnes valsts līdz Briselei un atpakaļ (arī par savienotajiem lidojumiem / savienotajiem braucieniem ar tālsatiksmes vilcienu, ja tādi ir nepieciešami), kā arī izdevumus par transportu no Briseles dzelzceļa stacijas vai lidostas uz viesnīcu un atpakaļ.

Pasākuma laikā tiks piedāvātas pusdienas un vakariņas EESK telpās.

Vai skolas var izvēlēties kādu konkrētu viesnīcu Briselē?

Nē, EESK sazināsies ar izraudzītajām skolām un nosūtīs piedāvājumu saistībā ar ceļojumu un uzturēšanos.

Vai skolas var pašas iegādāties aviobiļetes un pēc tam saņemt atlīdzinājumu?

Nē, EESK ceļojumu aģentūra nodrošinās biļetes atbilstīgi maršrutam, par kuru ir panākta vienošanās ar attiecīgo skolu. Skolas nekādā gadījumā nedrīkst pašas iegādāties biļetes.

Vai EESK organizēs un apmaksās arī braucienu mītnes valstī līdz izbraukšanas stacijai vai lidostai un atpakaļ?

Nē, EESK neorganizēs, neapmaksās un neatlīdzinās ceļa izdevumus par braucienu mītnes valstī uz lidostu/staciju un atpakaļ. EESK apmaksās tikai starptautiskos savienojumus uz Briseli un atpakaļ (tostarp savienotos braucienus ar vilcienu un savienotos lidojumus, ja tādi ir nepieciešami).

Vai EESK apmaksās jaunu biļeti un papildu izdevumus par viesnīcu, ja es nokavēšu vilcienu/lidmašīnu?

Ja jūs nokavējat vilcienu vai lidmašīnu citu iemeslu, nevis force majeure apstākļu dēļ, EESK nepiešķir nekādu atlīdzību un/vai kompensāciju un nesedz jaunu biļešu iegādes, maršruta maiņas, papildu izmitināšanas vai uzturēšanās izmaksas. Tāpēc parūpējieties par to, lai ierastos stacijā/lidostā labu laiku pirms plānotās izbraukšanas/izlidošanas. Jūs varat arī apsvērt iespēju noslēgt ceļojuma apdrošināšanu.

Kāds ir pavadošā skolotāja uzdevums?

Pavadošais skolotājs ir persona, kas nodrošina kontaktus starp EESK un pasākuma dalībniekiem. Minētā persona gādās, ka visi dalībnieki saņem nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī būs atbildīga par visu sagatavošanās darbu. Ja skolotājs saslimst vai kāda cita iemesla dēļ nevar piedalīties pasākumā, kādam kolēģim viņš ir jāaizstāj.

Kāds ir pavadošā skolotāja uzdevums, uzturoties Briselē?

Pavadošo skolotāju svarīgais uzdevums ir uzņemties pilnu atbildību par skolēniem viņu ceļojuma laikā uz Briseli un atpakaļ, kā arī uzturoties Briselē. Dažu programmas daļu laikā, kad skolotāju klātbūtne nebūs nepieciešama, EESK organizēs tikai viņiem paredzētas nodarbes (kultūras pasākumu apmeklējumi, citu iestāžu apmeklējumi utt.). Ir svarīgi, lai viņi spētu izteikties angļu valodā.

Vai skola var nosūtīt vairāk nekā vienu pavadošo skolotāju?

Projektā ir paredzēts, ka trīs skolēnus pavada viens skolotājs. Tāpēc EESK segs ceļa un uzturēšanās izdevumus vienīgi trim skolēniem un vienam skolotājam no katras valsts.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs