Kā reģistrēties?

This page is also available in

Ielūdz EESK priekšsēdētāja vietniece komunikācijas
jautājumos Isabel Caño Aguilar


Cienītā kundze! Godātais kungs!

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) izsludina vienpadsmito gadskārtējo pasākumu “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”, kas 2020. gada 19. un 20. martā notiks Briselē.

Pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!” (YEYS) ietvaros 33 skolas (no visām 28 ES dalībvalstīm un piecām ES kandidātvalstīm) tiek uzaicinātas uz Briseli, lai piedalītos debatēs par kādu no svarīgākajiem jautājumiem, kas skar jauniešus.

TEMATS

Gaidāmā pasākuma nosaukums ir “Mūsu klimats, mūsu nākotne!”, un tas dos jauniešiem iespēju paust bažas par klimata pārmaiņām.

Šogad pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” tiks rīkots pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas organizēto klimata konferenču parauga: skolēnu uzdevums būs pārstāvēt valsti un sarunās ar citiem vienoties par ieteikumiem, kas attiecas uz klimata pārmaiņu ierobežošanu.

Šie ieteikumi tiks nodoti starptautiskajiem vides politikas veidotājiem un apspriesti visu gadu Eiropā rīkotās konferencēs.

Pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” skolēniem būs iespēja tikties ar starptautisko jaunatnes organizāciju pārstāvjiem, kas palīdzēs viņiem ieteikumus pārvērst praktiskos pasākumos un panākt viņu viedokļu uzklausīšanu.

Ja jūsu skola ir vidējās izglītības iestāde (neatkarīgi no tās veida) kādā no 28 dalībvalstīm vai kādā no piecām kandidātvalstīm, mēs aicinām jūs nosūtīt pieteikumu dalībai 2020. gada pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”.

Skolas tiks izraudzītas izlozes kārtībā, un uzvarētāji divas dienas viesosies Briselē.

KAS?

Ja jūsu skola tiks izraudzīta, jūs varēsiet uz Briseli nosūtīt trīs priekšpēdējās klases skolēnus un vienu skolotāju. EESK apmaksās ceļu, uzturēšanos un ēdināšanu pasākuma laikā.

Skolēni tiksies ar citu valstu vienaudžiem, ar kuriem viņi varēs dalīties domās un izstrādāt rezolūcijas par tematiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību. Šī viņiem ir vienreizēja iespēja labāk izprast to, kā darbojas Eiropas Savienība, un piedalīties pilnsapulcēm līdzīgās debatēs daudzkultūru vidē.

VALODA

Visa pasākuma darba valoda būs angļu valoda.

GATAVOŠANĀS

EESK locekļi pietiekami savlaicīgi apmeklēs visas izraudzītās skolas, lai palīdzētu skolēniem sagatavoties debatēm Briselē.

Pirms šiem apmeklējumiem skolas saņems mācību materiālus un dokumentus.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA

Komitejas tīmekļa vietnē ir pieejams sīks pasākuma apraksts, videomateriāls par 2019. gada pasākumu “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”, tiešsaistes reģistrācijas veidlapa, noteikumi un visa praktiskā informācija.

TERMIŅŠ

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 18. novembris.

Priecāsimies jūs satikt Briselē!

Patiesā cieņā

Isabel Caño Aguilar
EESK priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos

Downloads

Ielūdz EESK priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos Isabel Caño Aguilar