Padomē notiks EESK izstāde “ES runā Tavā valodā”

poster EU speaks your language

ES Padome savās telpās rīkos izstādi “ES runā Tavā valodā”, kas pirmo reizi 2018. gada septembrī bija aplūkojama EESK, atzīmējot 60. gadadienu, kopš pieņemts pirmais tiesību akts par daudzvalodības nostiprināšanu Eiropas Savienībā.

Izstādi “ES runā Tavā valodā” veidojusi EESK, un tā tika atklāta 2018. gada septembrī par godu 60. gadadienai, kopš stājās spēkā Regula Nr. 1/1958.

Ceļojošā izstāde “ES runā Tavā valodā” tiek rādīta piekto reizi. Tā uzskatāmi parāda tulkošanas īpaši svarīgo lomu tādu virsmērķu kā daudzveidība, vienlīdzīgas iespējas un demokrātiska leģitimācija nodrošināšanā. Izstādes sagatavošanā nozīmīgu ieguldījumu sniedzis EESK un Reģionu komitejas kopīgais tulkošanas dienests, tā ir veltījums daudzvalodu Eiropai un sniedz atskatu laikā līdz 1958. gadam, gan uzsverot pirmā tiesību akta vēsturisko nozīmi, gan atspoguļojot mūsdienīgu pieeju šā akta simboliskajai būtībai.

“ES runā Tavā valodā”, ES Padome, (Valodu bibliotēka, LEX ēka) no 5. jūnija līdz 31. oktobrim. (cc)