Austrumu partnerības valstu ārlietu ministru sanāksmē Dilyana Slavova pauž EESK viedokli

EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas priekšsēdētāja Dilyana Slavova piedalījās Austrumu partnerības valstu ārlietu ministru sanāksmē, kas 13. maijā tika rīkota ES Padomē, lai atzīmētu Austrumu partnerības 10. gadadienu.

Dilyana Slavova norādīja, ka EESK rīcības programmā ārējo attiecību jomā īpaša uzmanība vienmēr pievērsta Austrumu partnerības valstīm (Ukrainai, Gruzijai, Moldovai, Armēnijai, Azerbaidžānai un Baltkrievijai) un ka “sadarbība ar šo valstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām gadu gaitā ir attīstījusies un nostabilizējusies”.

Dilyana Slavova arī informēja, ka kopā ar šīm valstīm izveidotie uzraudzības mehānismi “nes augļus”, taču pauda bažas par to, ka joprojām vērojama pilsoniskās sabiedrības telpas sarukšana, tiesiskuma nerespektēšana un vārda brīvības ierobežošana. (dgf)