Cieņpilnas vecumdienas: viena no cilvēktiesībām un iespēja ekonomikas progresam

EESK uzskata, ka tiesībām uz cieņpilnām vecumdienām būtu jākļūst par cilvēka pamattiesībām. Laba ziņa ir tā, ka Eiropas iedzīvotāji dzīvo garāku mūžu. Taču, cilvēkiem novecojot, rodas jaunas sociālas, ekonomiskas un ar veselību saistītas problēmas, kas ietekmē gan gados vecākos cilvēkus, gan viņu ģimeni un sabiedrību. EESK norāda, ka pārāk ilgi šis jautājums atstāts novārtā un nav prognozētas gados vecāko cilvēku pieaugošās vajadzības. 15. maijā pieņemtajā atzinumā EESK uzsver, ka gados vecāki cilvēki paver ļoti plašas iespējas jaunu darbvietu radīšanai un tehnikas progresam.

Arī mājas aprūpētāji, aprūpes palīgpersonāls, personīgie aprūpētāji un medmāsas ir tās profesijas, kurās turpmāk tiks radīts visvairāk darbvietu. Šo profesiju pārstāvju zināšanas un apmācība ir nesaraujami saistītas ar gados vecāku cilvēku labklājību.

“Lai varētu nodrošināt un uzlabot gan darba ņēmēju mobilitāti, gan gados vecākiem cilvēkiem vajadzīgos pakalpojumus, ierosinām Eiropā izveidot gerontoloģijas iestādēs nodarbināto medmāsu, aprūpētāju un aprūpes palīgpersonāla obligātās apmācības/izglītības programmu, kas aptvertu ne tikai tehnisko līmeni, bet arī sociālo un humāno līmeni,” saka šā EESK atzinuma izstrādātājs ziņotājs Marian Krzaklewski. Apmācība būtu jāatvieglo, izmantojot IKT. EESK arī iesaka izveidot kopēju ES satvaru, kas ietvertu labākās pašlaik zināmās apmācības programmas.

Gados vecāki cilvēki vēlas iespējami ilgāk dzīvot sev ierastajā vidē. EESK uzskata, ka būtiski ir viņu vēlmes respektēt un ka tāpēc ir jāveido dialogs ar viņu ģimeni un radiniekiem. “Aprūpe mājās vai aprūpe veco ļaužu aprūpes iestādē tomēr vairs nevar būt vienīgās izvēles iespējas,” uzsver atzinuma izstrādātājs līdzziņotājs Jean-Pierre Haber. “Jau pastāv arī cita veida iestādes, un tajās, kas vēl tiks veidotas, ir jācenšas atvieglot neatkarīgu dzīvi. Tāpēc to plānošanā būtu jāņem vērā cilvēku iezīmes un iespējamie viņu veselības traucējumi.”

EESK arī aicina labāk izmantot jaunas digitālās tehnoloģijas: telemedicīnu, sensorus, elektronisko medicīnisko karti un e-veselības pacienta karti, kā arī mājās esošas automatizācijas tehnoloģijas, kas ne tikai palielinātu gados vecāko cilvēku neatkarību, bet arī paaugstinātu aprūpes efektivitāti un vairotu tās drošību. (sma)