Grupa “Daudzveidība Eiropā” apspriež pilsoniskās sabiedrības lomu Eiropas kopīgo vērtību saglabāšanā

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

7. maijā Bukarestē notiks EESK grupas “Daudzveidība Eiropā” ārpuskārtas sanāksme. Tās ietvaros organizēta augsta līmeņa konference norisināsies Nacionālās bibliotēkas ātrijā un tās nosaukums būs “Kopīgu vērtību Eiropa un pilsoniskā sabiedrība”.

Šī konference notiks tikai divas dienas pirms Sibiu paredzētā ES samita par ES nākotni. Tajā no Eiropas pilsoniskās sabiedrības skatupunkta tiks apskatīti šādi trīs pamataspekti:

  • Eiropas vērtību un pamattiesību nodrošināšana
  • Eiropas pilsoniskās sabiedrības mainīgā loma
  • ES nākotne

Konferencē gaidāmi 140 apmeklētāji, un viņu vidū būs EESK locekļi no visām ES dalībvalstīm, kā arī Rumānijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju, akadēmisko aprindu un Rumānijas prezidentūras ES Padomē pārstāvji.

Rumānijas prezidentūra ES Padomē par vienu no savām prioritātēm ir noteikusi Eiropas kopīgās vērtības. Grupa “Daudzveidība Eiropā” pilnībā atbalsta šo mērķi, kurš papildina būtisko darbu, ko šajā jomā jau ir veikusi mūsu grupa un EESK kopumā.

Mūsu darbības centrā ir apspriedes par demokrātijas un tās vērtību aizsardzību, par to, kā atklāt dalības ES pozitīvo ietekmi un to skaidrot, kā arī par to, kā pilsoniskā sabiedrība varētu veidot Eiropas nākotni. (ih)