Miljoniem pilsoņu ar invaliditāti nebūs iespējas balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Ņemot vērā 16 dalībvalstīs spēkā esošos noteikumus, aptuveni 800 000 ES pilsoņu, kas cieš no garīgās veselības problēmām vai kam ir intelektuālās attīstības traucējumi, būs liegtas tiesības balsot. Turklāt miljonus vēlētāju no dalības atturēs tehniski šķēršļi vēlēšanu iecirkņos, kuros netiek ņemtas vērā vajadzības, kas rodas dažādo invaliditātes veidu dēļ — tā teikts EESK ziņojumā.

EESK informatīvajā ziņojumā “Personu ar invaliditāti reālās tiesības balsot EP vēlēšanās”, kas nāca klajā martā, ir secināts, ka — neskatoties uz daudziem saistošiem juridiskiem dokumentiem, kas Eiropas Savienībā aizsargā šo cilvēku tiesības — neviena dalībvalsts līdz šim nav nodrošinājusi, ka ikviens var piedalīties vēlēšanās.

“Šis ziņojums atklāj Eiropas neglīto pusi — realitāti, kas ir tālu no mūsu vēlmēm,” teica ziņojuma autors Krzysztof Pater, kas to izstrādāja, pamatojoties uz aptaujām, kuras divu gadu laikā tika veiktas visās ES dalībvalstīs, izņemot Apvienoto Karalisti.

Deviņās dalībvalstīs personas ar garīgās veselības problēmām automātiski zaudē tiesības balsot, ja viņām ir iecelts aizgādnis. Saskaņā ar septiņu valstu tiesību aktiem šo personu spējas piedalīties balsošanā individuāli novērtē vai nu medicīnas padomes, vai tiesas.

18 dalībvalstīs neredzīgiem vēlētājiem nav iespēju balsot patstāvīgi. Astoņās dalībvalstīs personas, kuras fiziski nespēj ierasties vēlēšanu iecirknī, savu balsi nodot nevarēs.

Tomēr ziņojums dod cerību, jo tajā ir minēti 200 labas prakses un pozitīvu risinājumu piemēri no visām ES dalībvalstīm. (ll)