EESK Darba devēju grupa aicina veidot atvērtu, vienotu un spēcīgu Eiropas Savienību

EESK Darba devēju grupa

Kad līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām atlicis mazāk nekā divi mēneši, Darba devēju grupa aicina veidot atvērtu, vienotu un spēcīgu Eiropas Savienību. Uzņēmēju pārstāvji ir apņēmības pilni strādāt spēcīgas un plaukstošas Eiropas Savienības labā. Eiropas Savienības spēks slēpjas tās pievilcībā. Lai mēs arī turpmāk varētu baudīt t. s. eiropeiskā dzīvesveida sniegtās priekšrocības, vajadzīga konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide. Tie ir tikai daži no svarīgākajiem vēstījumiem, kas minēti Darba devēju grupas nesen pieņemtajā politiskajā deklarācijā.

Grupas priekšsēdētājs Jacek Krawczyk 9. aprīlī deklarāciju nodeva Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Jyrki Katainen. “Mēs pieņēmām šo deklarāciju, lai paustu darba devēju atbalstu Eiropas Savienībai. Visi uzņēmēji labi zina par Eiropas Savienības sniegtajiem labumiem, taču ikdienā mēs pārāk bieži par tiem aizmirstam. Darba devēji vēlas to mainīt,” uzsvēra grupas priekšsēdētājs Jacek Krawczyk.

Deklarācijā pausts atbalsts atvērtai ekonomikai, kurā ir atvērti tirgi un godīga konkurence. Līdztekus atvērtai ekonomikai ir vajadzīga atvērta sabiedrība, kas balstās uz dialogu un labu pārvaldību. Eiropai ir vajadzīgi veicinoši politikas pasākumi, kas stimulē radošumu, inovāciju un uzņēmējdarbības garu.

Darba devēji ir pārliecināti, ka atvērtība palielina stabilitāti un drošību — gan ekonomikā, gan sabiedrībā. Atvērta ekonomika un sabiedrība dod labumu visiem. Mums jāveido šāda ekonomika un sabiedrība, lai atjaunotu uzticēšanos Eiropas Savienībai.

Deklarācija 23 oficiālajās ES valodās ir pieejama šeit: bit.ly/2X6Swgu. (lj)