EESK plenārsesijā viesojas Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Ekstrēmismam STOP” organizatori

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK) ieradās Sebastian Reimer un Michael Laubsch  — abi ir Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Ekstrēmismam STOP” iniciatori un organizatori. Šo iniciatīvu ir atbalstījuši 1,6 miljoni cilvēku, kuru paraksti dalībvalstīm vēl jāapstiprina.

Savā ievaduzrunā EESK priekšsēdētājs Luca Jahier atkārtoti apliecināja EESK stingro apņemšanos (kas ikgadējā Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) dienā tika demonstrēta ļoti praktiskā veidā (sk. tālāk iekļauto rakstu)) — uzlabot EPI instrumentu tā, lai tas kļūtu lietotājiem draudzīgāks, un panākt, lai tam būtu reāla ietekme. Šis darbs beidzot nes augļus.

M. Laubsch norādīja, ka EPI Ekstrēmismam STOP” rīkotāji vēlas pārvarēt “ES apnikumu” un panākt, lai ES politiķi, ES iestādes un ES iedzīvotāji sanāktu kopā un apspriestu, kā apkarot ekstrēmismu. “Naids sāk graut mūsu sabiedrību. Ir jāpanāk, lai it īpaši sabiedrība atkal atbalstītu pamattiesības.”

Ir pienācis laiks no cīņas pret ekstrēmismu pāriet uz preventīviem pasākumiem. Ir jāsāk ar skolām — un jāpanāk, lai jaunieši, saskardamies ar ekstrēmisma diskursu, jo īpaši tiešsaistes sociālajās platformās, spētu tam turēties pretim. Mums ir jārisina arī sociāli ekonomiskās problēmas, kas izraisa atstumtību un atsvešināšanos,” norādīja EESK Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājs Oliver Röpke.

Līdzīgu nostāju pauda Gonçalo Lobo Xavier (Darba devēju grupa): “Mums ir jāaizsargā Eiropas modelis. Brīvība ir neatņemamas tiesības, un tās mums ir ļoti dārgas. Mēs nerunājam tikai par likumu noteikšanu — mums ar cieņu ir jāizturas pret ikviena izvēli un brīvību, kas atbilst mūsu pamattiesībām un pamatvērtībām.”

Noslēgumā Cillian Lohan (grupa “Daudzveidība Eiropā”) piebilda: Ir svarīgi noskaidrot, kādi ir ekstrēmisma cēloņi un kas Eiropas Savienībā izraisa populismu. Tas, kā cilvēki uztver realitāti, ļoti atšķiras no tā, kā to vērtē pie varas esošie, un līdz ar to starp varas pārstāvjiem, valdību un pilsoņiem veidojas nepārvarama plaisa.” (sma)