YEYS - Press release - School visit in Lithuania

This page is also available in

Europos Parlamento rinkimai 2019: Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai kalbės renginyje „Tavo Europa, tavo balsas!“

Kovo  1 d.  Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai susitiks su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nare  Daiva Kvedaraite, kuri padės jiems rengtis jaunimo asamblėjai „#YEYSjau10. Balsuokite už ateitį!“ („#YEYSturns10: Vote for the future!“),  vyksiančiai  kovo 21–22 d. Briuselyje.  

Šakių „Žiburio“ gimnazija yra viena iš skirtingoms Europos šalims atstovaujančių 33 mokyklų , kurių atstovai šį kovą susirinks Briuselyje pasikeisti nuomonėmis ir išsakyti savo viltis ir lūkesčius, siejamus su artėjančiais Europos Parlamento rinkimais. Jie parengs tris pasiūlymus, atspindinčius pačius svarbiausius jaunosios kartos prioritetus, kuriuos turės svarstyti Europos Parlamentas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pasirūpins, kad šie pasiūlymai pasiektų teisės aktų leidėjus.

D. Kvedaraitė padės 16–18 metų moksleiviams iki kovo mėn. pasirengti šiam Briuselyje vyksiančiam renginiui. Moksleiviai turės pasidalyti savo idėjomis, skirtomis 2019 m. Europos Parlamento rinkimams, ir rasti atsakymus į šiuos konkrečius klausimus:

  • Ką, tavo nuomone, reikėtų daryti, kad daugiau rinkėjų dalyvautų Europos Parlamento rinkimuose?
  • Kaip galėtume ateityje sustiprinti atstovaujamąją demokratiją?
  • Kokių politinės veiklos galimybių esama be Europos Parlamento rinkimų ir kaip būtų galima tokioje veikloje dalyvauti?

Plenarinio posėdžio „Tavo Europa, tavo balsas!“ metu dalyviai balsuos dėl trijų Europos Parlamentui skirtų pasiūlymų, kurie turėtų būti įtraukti .

Bendroji informacija

Šioje iniciatyvoje dalyvaujančios 33 mokyklos buvo atrinktos elektroninės atrankos būdu. Dalyvaus po vieną mokyklą iš visų 28 ES valstybių narių ir penkių šalių kandidačių (Albanijos, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos). Dalyvauti šiame 10-tą kartą organizuojamame renginyje buvo gauta kaip niekad daug paraiškų – 1038.

Renginį „Tavo Europa, tavo balsas!“ (YEYS) organizuoja Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Europos lygmeniu atstovaujantis pilietinei visuomenei, ir tai yra Komiteto pagrindinis jaunimui skirtas renginys.

Šia iniciatyva EESRK siekia užtikrinti, kad formuojant ES politiką būtų atsižvelgta į jaunosios kartos nuomonę, patirtį ir idėjas.

Daugiau informacijos apie YEYS2019 pateikiama oficialioje renginio interneto svetainėje. Spustelėję čia galite peržiūrėti YEYS2018 vaizdo įrašą.

Downloads

Press release - School visit in Lithuania