Tarpvalstybinės paslaugos didina augimą, teigiama tyrime

Remiantis nauju, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto užsakymu atliktu tyrimu, tarpvalstybinės paslaugos kuria naujas darbo vietas ir skatina ekonomikos augimą. Jos daro teigiamą poveikį visoms ES šalims ir skirtingoms darbo vietoms  – tiek imlioms darbo jėgai, tiek žinioms. Ši studija patvirtina, kad ES ekonomikai naudinga vengti griežto reguliavimo tarpvalstybinių paslaugų vidaus rinkoje. Tarpvalstybinių paslaugų daliai sumažėjus 1 proc. ES ekonomika prarastų apie 8 milijardus EUR.

2014 m. beveik 11 milijonų darbo vietų ES rėmėsi tarpvalstybinių paslaugų eksportu. Nuo 2000 m. bendras darbuotojų, kurie priklauso nuo tarpvalstybinių paslaugų, skaičius padidėjo beveik dvigubai. Nors bendras užimtumas ES išaugo 5,5 proc., nuo tarpvalstybinių paslaugų priklausomas užimtumas padidėjo 94 proc. Tai aiškiai rodo teigiamą poveikį ES ekonomikai. Šalyse, kuriose tarpvalstybinių paslaugų dalis yra didesnė, užimtumas ir BVP augo daug labiau nei šalyse, kurios ne taip aktyviai dalyvauja tarpvalstybinių paslaugų rinkoje.

Tyrimas įrodo, kad tarpvalstybinės paslaugos neskatina nei socialinio dempingo, nei kelia pavojaus valstybinių narių ekonomikai. Bet koks griežtesnis tarpvalstybinių paslaugų reglamentavimas galėtų neigiamai paveikti ekonomiką ir keltų grėsmę bendrosios rinkos vientisumui, – teigė Darbdavių grupės pirmininko pavaduotojas Peter Clever.

Remiantis dokumentu ir priešingai visuomenės įsivaizdavimui, 3 iš 4 tarpvalstybinių darbo vietų yra ES 15 šalių. Beveik 40 proc. komandiruojamų darbuotojų vyksta iš vienos valstybės narės, kurioje yra aukštas darbo užmokesčio lygis, į kitą valstybę narę su panašiu darbo užmokesčio lygiu. Tai aiškiai rodo, kad tarpvalstybinės paslaugos naudingos visų ES valstybių narių ekonomikai. 2014 m. bendra nuo eksporto priklausomų tarpvalstybinių paslaugų vertė visose 28 ES valstybėse narėse sudarė 625 milijardus eurų.

Be to, tarpvalstybinės paslaugos neapsiriboja darbo jėgai imliomis, mažai apmokamomis darbo vietomis. Darbo vietų žinioms imliuose sektoriuose, kurie priklauso nuo tarpvalstybinių paslaugų, skaičius išaugo beveik tiek pat, kiek darbo jėgai imlių darbo vietų skaičius.

Moksliniai tyrimai taip pat rodo, kad šalyse, kurioms tenka didesnė tarpvalstybinių paslaugų dalis, vidutiniškai yra mažiau žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, ir jose nustatomas aukštesnis laimės ir pasitenkinimo gyvenimu lygis.

Tyrimą Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto užsakymu, paprašius Darbdavių grupei parengė Vokietijos institutas „IW Consult“. Dokumentą galima atsisiųsti iš čia: https://europa.eu/!yQ36mK

Downloads

PR 29/2019: Cross-border services boost growth – study says
Executive summary