Pēdējais uzaicinājums pieteikt projektus EESK 2019. gada balvai pilsoniskajai sabiedrībai par dzimumu līdztiesību

This page is also available in

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 6. septembris

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) aicina pilsoniskās sabiedrības organizācijas un fiziskas personas visā Eiropas Savienībā pieteikties Pilsoniskās sabiedrības balvai. Šogad ar to tiek godinātas iniciatīvas, kas cīnās pret dzimumu stereotipiem, atbalstot vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem un vienlīdzīgu attieksmi visās ekonomikas un sociālās dzīves jomās.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 6. septembra plkst. 10.00.

EESK – iestāde, kas ES līmenī pauž arodbiedrību, NVO un darba devēju organizāciju viedokli, – jūnijā izsludināja pieteikšanos uz balvu, kuras kopsumma ir EUR 50 000. Balva tiks piešķirta ne vairāk kā pieciem uzvarētājiem apbalvošanas ceremonijā, kas notiks 2019. gada 12. decembrī Briselē.

EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai var iegūt jebkura pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas ir oficiāli reģistrēta Eiropas Savienībā un darbojas vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī. Var pieteikties arī fiziskas personas. Lai varētu pretendēt uz balvu, šādu iniciatīvu vai projektu īstenošanai jābūt pabeigtai vai arī vēl jāturpinās.

Pilns prasību saraksts un tiešsaistes pieteikuma veidlapa ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

VAIRĀK PAR ŠĀGADA BALVAS TEMATU

EESK šogad piešķirs savu balvu pilsoniskajai sabiedrībai par izciliem projektiem un iniciatīvām, kas aptver vismaz vienu no šādiem jautājumiem:

  • cīņa pret dzimumu stereotipiem vai izpratnes veidošana par tiem, kā arī par diskriminējošu sociālo uzvedību un aizspriedumiem visās ekonomikas un sociālās dzīves jomās;
  • izpratnes veicināšana par sekām, ko rada dzimumu stereotipi plašsaziņas līdzekļos;
  • sieviešu līdzdalības veicināšana tradicionāli vīriešu dominētās profesijās, piemēram, STEM un IKT nozarēs, un cīņa pret dzimumu segregāciju izglītībā;
  • cīņa pret vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirību;
  • sieviešu uzņēmējdarbības, vienlīdzības lēmumu pieņemšanā, sieviešu ekonomiskās patstāvības un dzimumu dzīves līdzsvara veicināšana;
  • tādu īpašu problēmu risināšana, ar kurām saskaras neaizsargātas sievietes, piemēram, vientuļās mātes, sievietes ar invaliditāti, migrantes, etnisko minoritāšu pārstāves vai mazkvalificētas darba ņēmējas.

PAR BALVU PILSONISKAJAI SABIEDRĪBAI

Balvu pilsoniskajai sabiedrībai piešķir jau vienpadsmito gadu. To izveidoja EESK, lai atzītu un atbalstītu pilsoniskās sabiedrības organizāciju un/vai atsevišķu personu īstenotas iniciatīvas un panākumus, kas ievērojami palīdzējuši popularizēt kopīgās vērtības, kuras balsta Eiropas kohēziju un integrāciju. 2018. gadā balvas uzmanības centrā bija identitātes, Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā.

Aicinām jūs mudināt savas valsts pilsoniskās sabiedrības organizācijas pieteikties uz EESK 2019. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai un tādējādi palīdzēt vērtīgiem projektiem gūt pelnīto atzinību.

Downloads

Pēdējais uzaicinājums pieteikt projektus EESK 2019. gada balvai pilsoniskajai sabiedrībai par dzimumu līdztiesību

See also