“Nav zināšanu — nav balsojuma”. Visvairāk atbalstītais YEYS 2019 priekšlikums — Eiropas skolās ieviest obligātu mācību priekšmetu "ES lietas"

This page is also available in

Participants in YEYS 2019

Lai pirms vēlēšanām palielinātu pilsoņu zināšanas, vajadzīga obligāta apmācība Eiropas politikas jautājumos. Jauniešiem domātā pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS), ko Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) rīkoja 2019. gada 21.-22. martā, šāds priekšlikums ieguva visvairāk balsu. Gan šī iniciatīva, gan trīs pārējie atbalstu guvušie priekšlikumi, kas vērsti uz jauno tehnoloģiju un sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanu ar mērķi palielināt aktivitāti EP vēlēšanās, tiks nosūtīti izskatīšanai Eiropas Parlamentā.

Pēc divu dienu ilgām, spraigām diskusijām un debatēm 99 vidusskolēni vecumā no 16 līdz 17 gadiem, kuri bija izraudzīti dalībai pasākumā YEYS 2019, noslēguma plenārsesijā nāca klajā ar 10 ieteikumiem. Uzmanības centrā bija izglītība un sociālie plašsaziņas līdzekļi, un daudzos projektos izskanēja ierosme nostiprināt pilsoniskās sabiedrības un politikas veidotāju saikni, šim nolūkam izmantojot tiešsaistes platformas un reālas klātienes sanāksmes. Visvairāk balsu ieguva četri šādi priekšlikumi:

1. “Nav zināšanu — nav balsojuma” — projekts, kas paredz Eiropas skolās ieviest obligātu mācību priekšmetu ar trim atzariem: praksi (tostarp ES iestāžu apmeklējumu), teoriju (testiem un prezentācijām) un interaktīvu platformu (viktorīnām un videomateriāliem).

2. “EU&U.EU” ("ES&TU.EU") — tīmekļa vietne, kurā apkopota informācija par ES un par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai, plaši izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus un multivides saturu, palielinātu pārredzamību un cilvēku informētību.

3. (Ar vienādu balsu skaitu) Europe E-VOTE — priekšlikums vēlēšanu dienu pārveidot par valsts svētkiem un veicināt elektronisku balsošanu, un ES — tev, tu — ES" — iniciatīva, kuras mērķis ir nodibināt sabiedrisko kustību un politiķu saikni, lai tie varētu sadarboties risinājumu meklējumos.

Pārējie skolēnu iesniegtie priekšlikumi:

#Insta (nt) vote — priekšlikums uzlabot ES sociālo plašsaziņas līdzekļu kontu darbības rādītājus, izvietojot tajos kvalitatīvu, tieši jauniešiem adresētu saturu, piemēram, īsus videomateriālus un sabiedriskās domas veidotāju komentārus, lai palielinātu izpratni un līdzdalību.

Eiropas Jauniešu tīkls — projekts, kura mērķis ir informēt par ES rīcību un tās ierobežojumiem, apvienot dažādus ļaudis no visas Eiropas un dot iedvesmu debatēm interneta platformā, kurā organizēt projektus un publicēt to rezultātus.

“Meklē(jot) savu balsi” — divdaļīgs projekts: ierosināts trīs reizes gadā rīkot samitu, kurā tiktu rīkoti klātienes dialogi un dažādas nodarbības ar Eiropas jauniešu un politiķu piedalīšanos, un izveidot tīmekļa vietni ar interaktīvu saturu un informāciju.

“Radi savu nākotni — paud savu viedokli” — projekts, kurā ierosināts izveidot jauniešiem vecumā līdz 26 gadiem paredzētu tīmekļa vietni viedokļa paušanai par dažādiem tematiem. Lietotāji viedokļus atzīmētu ar “patīk” vai “nepatīk", un vispopulārākie tiktu iesniegti Eiropas Parlamentam.

“DaliES” (SharEU) — lietotne, ko varētu izmantot sabiedrisko kustību un ES iestāžu saiknes veidošanai un kurā īpaši moderatori katru mēnesi iesniegtu Eiropas Parlamentam ziņojumu par publicētajām iniciatīvām, tādējādi radot ciešāku saikni ar iedzīvotājiem.

“Balsis, ko vērts uzklausīt” — platforma, kurā popularizēt iniciatīvas un uzrunas, lai mudinātu vēlētājus aktīvi iesaistīties un īstenot savas idejas. Lasītāji varētu izvēlēties iniciatīvas, kas būtu iesniedzamas Eiropas Parlamentam.

Uzrunājot skolēnus, EESK priekšsēdētājs Luka Žajē (Luca Jahier) sacīja: Mums jāņem piemērs no Grētas Tūnbergas (Greta Thunberg), kura, runādama skaidru valodu, īsā laikā spēja mobilizēt daudzus. Lūdzu, iesaistieties šai cīņā un esiet provokatīvi, jo jūs cīnāties ne tikai par savu, bet arī mūsu nākotni. EESK priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos Isabela Kanjo (Isabel Caño) noslēdza pasākumu ar šādu atziņu: Mēs lepojamies, ka varam dalīties ar jūsu idejām, sapņiem, entuziasmu un risinājumiem, jo tādā iestādē kā EESK mēs visi mācāmies, kā sarunās panākt vienošanos. EESK locekle Irini Pari, kura 2010. gadā bija YEYS iniciatore, piebilda: Katra problēma vienlaikus ir arī iespēja, un to jūs mums pierādījāt. Neļaujiet bailēm ņemt virsroku. Vienkārši izpletiet spārnus. Eiropa pieder jums, un pasaule pieder jums.

Uzziņai:

Skolēni tika aicināti dalīties ar idejām par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā un nākt klajā ar priekšlikumiem par šādiem nozīmīgiem jautājumiem:

  • Kā mēs turpmāk varam stiprināt pārstāvības demokrātiju?
  • Kādi politiskās aktivitātes veidi pastāv līdztekus Eiropas Parlamenta vēlēšanām, un kā jūs tajos iesaistītos?
  • Kas, jūsuprāt, būtu jādara, lai palielinātu vēlētāju līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās?

Pēc nejaušības principa elektroniski veicot atlasi, dalībai šajā iniciatīvā tika izraudzītas 33 skolas. Tajā piedalījās pa vienai skolai no 28 ES dalībvalstīm un piecām kandidātvalstīm (Albānijas, Ziemeļmaķedonijas, Melnkalnes, Serbijas un Turcijas). Iniciatīvai atzīmējot 10. gadskārtu, tika saņemts līdz šim vislielākais pieteikumu skaits, proti, 1038 pieteikumi.

Pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!”, ko organizē EESK — pilsoniskās sabiedrības viedokļa paudēja Eiropas līmenī —, ir svarīgākais jauniešiem paredzētais Komitejas pasākums. Ar šo iniciatīvu EESK vēlas nodrošināt, ka jaunās paaudzes domas, pieredze un idejas tiek ņemtas vērā ES politikas veidošanā. EESK vēlas saglabāt un pilnveidot savas saiknes ar Apvienotās Karalistes pilsonisko sabiedrību arī pēc Brexit un tāpēc ir nolēmusi šajās debatēs iesaistīt arī britu jauniešus, kaut arī 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās viņi, visticamāk, nebalsos.

Sīkāka informācija par YEYS2019 ir pieejama pasākuma oficiālajā mājaslapā.

Downloads

PR 15/2019: “Nav zināšanu — nav balsojuma”. Visvairāk atbalstītais YEYS 2019 priekšlikums — Eiropas skolās ieviest obligātu mācību priekšmetu "ES lietas"