Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi 2018: iedvesmojošas idejas, kā būt vienotiem Eiropas kultūras daudzveidībā

This page is also available in

Eiropas jaunieši uzskata, ka lielākas iespējas apgūt valodas ceļojot, pieejamāki Eiropas kultūras objekti un kultūras saglabāšana, pateicoties nacionālajai virtuvei un amatniecībai, jaunajiem eiropiešiem var būt pamudinājums iepazīties ar dažādām kultūrām un gūt labāku izpratni par mūsu kopīgo kultūras mantojumu. Šos ieteikumus ES politikas veidotājiem iesniedza 99 skolēni no visas Eiropas, kuri piedalījās gadskārtējā jauniešu pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi (JEJL) 2018”. Pasākumu rīko Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK), un tas Briselē notika jau devīto gadu.

Sekmīgas idejas Eiropas kultūrai

EESK 15. un 16. martā uzņēma 33 vidusskolu skolēnus no 28 ES dalībvalstīm un 5 kandidātvalstīm. Tā kā 2018. gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads, arī pasākums JEJL bija veltīts kultūrai, un tā temats bija “Vienoti daudzveidībā: jaunieši Eiropas kultūras nākotnei”.

EESK priekšsēdētāja vietnieks Gonsalu Lobu Ševjers (Gonçalo Lobo Xavier) uzsvēra, cik svarīgi ir uzklausīt jauniešus un ņemt vērā viņu idejas. “Šis neticamais projekts vārdā “Eiropa” pieder visiem, to veido ikviens, un ikvienam ir balsstiesības. Tieši tādēļ jūs esat šeit,” sveicot skolēnus pasākumā JEJL, teica Lobu Ševjers.  

Intensīvās debatēs un semināros skolēni apsprieda, kā saglabāt Eiropas kultūras mantojumu un padarīt to Eiropas jauniešiem pievilcīgāku. Starp apspriestajām idejām bija nozīmīgi un Eiropā ļoti aktuāli temati, tādi kā līdztiesība, drošība un integrācija, kurus varētu uzlabot ar kultūras pasākumu palīdzību. No 10 konkrētiem ieteikumiem, kas adresēti ES politikas veidotājiem, balsojot tika noteikti trīs vislabākie priekšlikumi.

  1. Iespēja iepazīt citas kultūras ceļojot. Ar šo projektu ierosināts izveidot skolēniem paredzētu īpašu apmaiņas programmu ar valodu kursiem; šādas programmas ietvaros skolēni uzturētos viesģimenēs un iepazītu jaunas kultūras. “Kad cilvēks kaut kur aizbrauc un redz dažādas kultūras, viņš tās novērtē daudz vairāk un ir lepns par to, ka ir eiropietis,” paskaidroja skolniece no Kipras, kura iepazīstināja ar šo ieteikumu.
  2. Saglabāt kultūru, mācīties no pagātnes un tādējādi veidot nākotni. Ar šo ieteikumu iecerēts katrā dalībvalstī izveidot Eiropas Savienības Virtuves māju. “Pasūtot konkrētu nacionālo ēdienu, pakalpojumā būtu iekļauta neliela zīmīte, kurā būtu izskaidroti ēdiena sākotnējās rašanās vēsturiskie apstākļi, un tas veicinātu lielāku iecietību starp tautām,” teica delegāte no Slovēnijas. Skolēnu grupa ierosināja arī izveidot programmu tradicionālo amatnieku darinājumu veikaliņu atbalstam, lai saglabātu tradicionālo tautas kultūru.
  3. Eksperimentēt ar kultūru. Šā projekta mērķis ir tuvināt kultūru un kultūras mantojumu visiem iedzīvotājiem, rīkojot tematiskus festivālus dažādās vietās un izvairoties no muzeju koncentrācijas lielās pilsētās. “Tas ir ideāls, uz ko mums būtu jātiecas, jo tas ir veids, kā varam kļūt bagātāki. Ir daudz interesantāk, ja esat atvērti citām kultūrām. Tomēr neesmu pārliecināta, ka Eiropas kultūra šobrīd ir taustāma un pieejama,” teica kāda delegāte no Francijas.

Kultūra — Eiropas sirds

Eiropas pusaudžiem bija iespēja ar EESK locekļiem, ekspertiem un māksliniekiem apspriest to, cik svarīgi ir saglabāt un veicināt mūsu kultūras mantojumu.

“Mēs nevaram veidot Eiropu, ja neierādām nozīmīgāku vietu mūsu kultūrai un mūsu kultūras mantojumam. Pārāk ilgi Eiropa ir tikusi veidota lielākoties ar ekonomikas, finanšu un tirgus palīdzību,” sacīja Sneška Kvedliga-Mihailoviča (Sneška Quaedvlieg-Mihailović), ģenerālsekretāre organizācijā Europa Nostra, kas nodarbojas ar Eiropas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu. “Tie ir ārkārtīgi svarīgi instrumenti, kas palīdz vienot ekonomiku un sabiedrību. Bet kas ir Eiropas sirds un dvēsele? Tā ir kultūra un kultūras mantojums,” viņa piebilda.

S. Kvedliga-Mihailoviča arī uzsvēra: ja Eiropai ir kopīgs kultūras mantojums, tās iedzīvotāji ir kopīgi atbildīgi par tā saglabāšanu.

Savukārt EESK priekšsēdētājs Žoržs Dasis (Georges Dassis) norādīja, ka daudzu eiropiešu dzīve tagad ir privilēģiju pilna, taču visur tas tā nav un arī Eiropā tā ne vienmēr ir bijis. “Ir patiešām svarīgi mudināt jauniešus pašiem uzņemties atbildību, lai uzzinātu vairāk par sasniegto un domātu, kā to padarīt labāku. Mums ir jāstrādā kopā un it īpaši ar jauniešiem, jo bez jums nekas nenotiks,” sacīja Ž. Dasis.

EESK nodrošinās, lai šie trīs priekšlikumi, kas saņēma visvairāk balsu, tiktu iekļauti Komitejas ieteikumos ES likumdevējiem. Turklāt Europa Nostra ģenerālsekretāre S. Kvedliga-Mihailoviča pauda vēlmi ar šiem ieteikumiem iepazīstināt Eiropas kultūras mantojuma augstākā līmeņa sanāksmi, kas notiks šā gada vasarā Berlīnē.

Katru gadu EESK pēc nejaušības principa izvēlas un uzaicina 33 skolas — kas katra pārstāv vienu ES dalībvalsti vai kandidātvalsti — piedalīties šajā unikālajā gadskārtējā jaunatnes iniciatīvā. Tā kā pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” kļūst arvien populārāks, priekšsēdētāja vietnieka Lobu Ševjers ierosināja izveidot bijušo un pašreizējo JEJL skolēnu un skolotāju tīklu.

Vairāk par JEJL: https://www.eesc.europa.eu/lv/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018.

Downloads