EESK konferencē #EnergyPoverty izskan aicinājums rīkoties, lai visneaizsargātākajiem garantētu tiesības uz piekļuvi enerģijai

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) otro gadu pēc kārtas rīkoja lielu konferenci, kurā izvērtēja enerģētiskās nabadzības situāciju ES dalībvalstīs un izvirzīja konkrētus priekšlikumus šīs svarīgās sociālās problēmas risināšanai.

Aizsargāt visneaizsargātākos, taču vienlaikus pavērt iespējas visiem ES iedzīvotājiem, aktīvi iesaistot viņus enerģētikas pārkārtošanā, — ar šiem vārdiem 2022. gada 21. aprīlī Briselē, EESK telpās notiekošajā hibrīdkonferencē “Cīņa pret enerģētisko nabadzību — zaļās pārkārtošanās un enerģētikas pārkārtošanas pamats”, Eiropas enerģētikas komisāre Kadri Simsone (Kadri Simson) un EESK priekšsēdētāja Krista Švenga (Christa Schweng) aicināja visas puses uz enerģiskāku rīcību.

Enerģētiskā nabadzība ir skumja realitāte, ar kuru, kā zināms, saskaras miljoniem ES iedzīvotāju un kuru vēl smagāku padara pašreizējie notikumi. Vairāk nekā jebkad ir skaidrs, ka mums ir jāaizsargā grūtībās nonākušie, taču mūsu enerģētikas politikai ir jāspēj pavērt iespējas arī visiem citiem jebkuras dalībvalsts iedzīvotājiem. Tā ir arī taisnīgas pārejas recepte, sacīja K. Simsone.

Norādot, ka enerģētikas pārkārtošana ir vispiemērotākais brīdis koordinētai rīcībai, arī ņemot vērā pašreizējo solidaritātes un integrācijas vilni Eiropā, cilvēkiem reaģējot uz karu Ukrainā, K. Švenga piebilda: Mums ir vajadzīgs skaidrs redzējums. Pasākumi jāveic, paturot prātā, ka prioritāte joprojām jāpiešķir solidaritātei ar visneaizsargātākajiem! Enerģētiskās nabadzības mazināšana nav iespējama, ja aktīvi neiesaistās organizēta pilsoniskā sabiedrība. Mums ir jāizmanto iespējas rīkoties, reaģēt un panākt ietekmi.

Enerģētiskā nabadzība — joprojām aktuāla

Visās ES dalībvalstīs un visur pasaulē enerģētiskā nabadzība joprojām ir liela sociāla problēma. Pēdējos gados situācija ir pasliktinājusies, un jaunākie ziņojumi liecina, ka pasaulē vairāk nekā 700 miljoni cilvēku — aptuveni 10 % iedzīvotāju — dzīvo galējā nabadzībā, bez piekļuves elektrībai. Kopumā Eiropā ir no 50 līdz 125 miljoniem šādu cilvēku.

Līdz 2050. gadam mums ir jāpanāk sociāli godīga un taisnīga pārkārtošanās uz klimatneitrālu Eiropas Savienību, apliecinot, ka ir iespējams sasniegt enerģētikas un klimata mērķus un vienlaikus gādāt, ka neviens netiek atstāts novārtā.

Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas (TEN) priekšsēdētāja Baiba Miltoviča norādīja: lai cīnītos pret enerģētisko nabadzību, ir vajadzīga spēcīga politiskā griba un ir jāveido koalīcija starp visiem dalībniekiem — gan tiem, kuri strādā uz vietas, gan tiem, kuri darbojas valsts vai Eiropas līmenī; EESK ir gatava aktīvi iesaistīties un apvienot visas ieinteresētās personas.

Nākamais posms: vairāk līdzekļu, darbs uz vietas un plaša ēku renovācija

Pasākums tika organizēts ar Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Francijas atbalstu, un tajā atskatījās uz EESK 2021. gada konferenci “Enerģētiskā nabadzība Eiropas sociālo tiesību pīlāra un Eiropas zaļā kursa krustcelēs”.

Dalībnieku vidū bija cīnītāja pret enerģētisko nabadzību Marta Maiersa (Martha Myers), kas pārstāv organizāciju “Friends of the Earth Europe” un koalīciju “Right to Energy”, Pilsētas mēru pakta pārstāvis Migels Morsijo (Miguel Morcillo), Klotilde Klārka-Fulkjē (Clotilde Clark-Foulquier) no Eiropas Nacionālo organizāciju federācijas darbam ar bezpajumtniekiem (FEANTSA), un universitātes studenti no “Sciences Po Strasbourg”.

Dalībnieki vienojās par šādiem galvenajiem vēstījumiem:

1) ir vajadzīgs vairāk līdzekļu, un ir jāvienkāršo piekļuve ES finansējumam;

2) decentralizēta piekļuve enerģijai un vietēji pasākumi ir labākais veids, kā sasniegt precīzus rezultātus, īpaši tādām mājsaimniecībām, kas ir enerģētiski nabadzīgas;

3) absolūti nepieciešama šobrīd ir ēku renovācija plašā mērogā, un ir jāparedz atbalsts tām cilvēku grupām, kuru ienākumi ir viszemākie;

4) pilsoniskās sabiedrības organizācijām būtu aktīvi jāpiedalās enerģētikas politikas izstrādē un īstenošanā;

5) EESK plāno enerģiski virzīt spēcīgas koalīcijas izveidi starp vietējiem dalībniekiem un nacionālo un Eiropas politisko līmeni.

Pilns secinājumu izklāsts drīz būs pieejams konferences tīmekļa vietnē.

Downloads

Energy poverty