Izplatīja informāciju par ārkārtas pasākumiem, ko valdība veikusi patērētāju aizsardzībai

This page is also available in

 

Baiba MILTOVIČA
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (LPIAA) starptautisko un ES lietu padomniece

Covid-19 ir viens no smagākajiem pārbaudījumiem Eiropas Savienības vēsturē. Slimības izplatīšanās ir pamudinājusi valdības veikt ārkārtējus pasākumus visvairāk apdraudēto patērētāju aizsardzībai. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tostarp patērētāju organizācijas, ir dalījušās ar to Eiropas Savienības valstīs veikto ārkārtas pasākumu piemēriem, kas paredzēti neaizsargāto patērētāju aizsardzībai pret Covid-19. Šos piemērus ir apkopojusi ne tikai Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC), bet arī valstu jumta organizācijas. Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (kurā ietilpst 10 reģionālās organizācijas no dažādām Latvijas pilsētām) vāc informāciju par atbildes pasākumiem, kurus valdība, pašvaldības, regulatīvās iestādes un uzņēmumi ir veikuši Covid-19 radīto problēmu risināšanai. Šeit uzskaitīti tikai daži no šiem pasākumiem:

  1. pašvaldības piešķir krīzes pabalstus iedzīvotājiem, kuri ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Covid-19 dēļ noteiktā ārkārtējā stāvokļa laikā piešķirtos pabalstus valsts pašvaldībām kompensēs 50 % apmērā;
  2. Ministru kabinets ir apstiprinājis Tieslietu ministrijas izstrādāto septiņu likumprojektu paketi, kas paredz arī iespēju fiziskām personām, kurām ir zemi ienākumi un neliels parādsaistību apmērs, izmantot parāda dzēšanas procesu;
  3. Covid-19 izraisītā ārkārtas stāvokļa dēļ pašvaldības pagarinās nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu vai to sadalīs vairākos termiņos;

mazaizsargātie patērētāji var pieteikties apkures pabalsta saņemšanai – iespējams saņemt pabalstu individuālajai apkurei, kurināmā iegādei un citu ar enerģiju saistītu pakalpojumu apmaksai, kā arī pabalstus kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai. Pastāv aprēķināšanas un rēķinu apmaksas elastība; Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija joprojām ir apņēmības pilna atbalstīt pasākumus, kurus valdība un pašvaldības veic mazaizsargāto patērētāju aizsardzībai pret Covid-19 izraisītajām sekām. Pašreizējās krīzes apstākļos ir nepieciešama solidaritāte un pilsoniskās sabiedrības organizāciju koordinēta rīcība. Papildus pilsoniskās sabiedrības organizāciju ieguldītajam darbam laikā pēc Covid-19 mums būs vajadzīga arī spēcīga un stabila EESK, kuras locekļi ir zinoši un gatavi strādāt un pilnvērtīgi pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības organizāciju intereses. Novēlu jums veselību un izturību