Priekšsēdētājs


 

Luca JAHIER

 
Priekšsēdētāja vietnieces

Isabel CAÑO AGUILAR

Priekšsēdētāja vietniece un sabiedrisko attiecību grupas priekšsēdētāja

Milena ANGELOVA

Priekšsēdētāja vietniece un budžeta grupas priekšsēdētāja

 
Politisko grupu priekšsēdētāji


 

Jacek KRAWCZYK

Darba devēju grupas priekšsēdētājs


 

Gabriele BISCHOFF

Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāja


 

Arno METZLER

Grupas “Daudzveidības Eiropa” priekšsēdētājs

 
Specializēto nodaļu priekšsēdētāji


Stefano PALMIERI

Ekonomikas un monetārās savienības, ekonomiskās un sociālās kohēzijas specializētās nodaļas (ECO) priekšsēdētājs


Ariane RODERT

Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas (INT) priekšsēdētāja


Dilyana SLAVOVA

Ārējo attiecību specializētās nodaļas (REX) priekšsēdētāja


Maurizio REALE

Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētās nodaļas (NAT) priekšsēdētājs


Christa SCHWENG

Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas (SOC) priekšsēdētāja


​​​​​​​Pierre Jean COULON

Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas (TEN) priekšsēdētājs


Lucie STUDNIČNÁ​​​​​​​

 Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvās komisijas (CCMI) priekšsēdētāja