#CivSocPrize @EU_EESC

EESK ir saņēmusi 148 pieteikumus balvai, ko šogad piešķirs par novatoriskām iniciatīvām, kuras popularizē Eiropas identitātes, vērtības un kultūras mantojumu

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK), kas ir organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokļa paudēja ES līmenī, jūnijā izsludināja pieteikšanos uz 50 000 EUR balvu. Noteiktajā termiņā — līdz 7. septembrim — pieteikumus iesniedza kandidāti no 27 ES dalībvalstīm, kas liecina, ka, salīdzinājumā ar 2017. gadu, kad bija pārstāvētas tikai 20 valstis, pilsoniskās sabiedrības interese par balvu ir augusi.

Ar vislielāko dalībnieku skaitu 2018. gadā var lepoties Itālija ar 24 iesniegtiem projektiem. Pa 13 kandidātiem ir no Vācijas un Beļģijas, un 11 — no Grieķijas.

Pieteikumus vērtēs 10 ekspertu grupa, un uzvarētājus plānots paziņot novembra beigās. Apbalvošanas ceremonija notiks 2018. gada 13. decembrī EESK plenārsesijas laikā Briselē.

Balvu sadalīs ne vairāk kā pieciem uzvarētājiem.

EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai var iegūt jebkura pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas ir oficiāli reģistrēta Eiropas Savienībā un darbojas vietējā, valsts, reģionālā vai Eiropas līmenī. Balvu var piešķirt arī privātpersonām.

Balvu pilsoniskajai sabiedrībai piešķir jau desmito gadu. To izveidoja EESK, lai atzītu un atbalstītu pilsoniskās sabiedrības organizāciju un/vai atsevišķu personu īstenotas konkrētas iniciatīvas un sasniegumus, kas ievērojami palīdzējuši popularizēt kopīgās vērtības, kuras balsta Eiropas kohēziju un integrāciju.

Vairāk informācijas par balvu skatīt mūsu tīmekļa vietnē  — EESK 2018. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai. (ll)