Sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Saskaņotāka, vienotāka un ne tik birokrātiska — tādu darba devēji redz nākotnes Eiropu. Uzņēmējdarbības kopiena joprojām ir stingri proeiropeiska un vēlas aktīvi piedalīties ES nākotnes veidošanā. Konferences “Eiropas nākotne — darba devēju perspektīvas“, kas notika 2018. gada 21. jūnijā Madridē (Spānijā), dalībnieki pievērsās konkrētiem piemēriem par nepilnībām ES un apzinātajiem risinājumiem nākotnei.

Ja mēs aizmirsīsim par Eiropas vērtībām, mēs zaudēsim ES, konferences atklāšanas runā sacīja Spānijas Darba devēju un rūpniecības konfederācijas (CEOE) priekšsēdētāja vietnieks Jose Vincente Gonzalez. Eiropas nākotne ir jāskata globālā kontekstā. Jāpievēršas tādām ģeopolitiskām problēmām kā, piemēram, pašreizējā ASV politika un migrācijas plūsmas.

Eiropas Savienība grīļojas no vienas krīzes līdz nākamajai, bet jo īpaši šodien, kad mums zināmā pasaules kārtība radikāli mainās, mums jāsaglabā vienotība un jārīkojas vērienīgi un drosmīgi. Darba devēji nav problēma, bet gan risinājums, sacīja Darba devēju grupas priekšsēdētājs Jacek Krawczyk. Mums nevajadzētu baidīties izvērst vienotu Eiropu vai rīkoties vienoti un solidāri. Tāpat mums nevajadzētu baidīties skaļi un skaidri paziņot, kas vajadzīgs uzņēmējdarbības veikšanai.

Galvenā uzmanība debatēs tika pievērsta ES nākotnes diviem aspektiem, proti, iekšējam tirgum un ekonomiskajai un monetārajai savienībai. Pārmērīga reglamentācija joprojām rada problēmas Eiropas uzņēmumiem. Pašreiz notiekošās digitalizācijas dēļ daudzās nozarēs, lai tās saglabātu konkurētspēju, ir vajadzīgas būtiskas izmaiņas uzņēmējdarbības modelī. Darba grupas ekonomiskās un monetārās savienības jautājumos dalībnieki vienprātīgi atzina, ka pēc krīzes uzsāktās EMS reformas ir solis pareizajā virzienā, bet tās ir pārāk lēnas un nav pietiekami vērienīgas.

Darba devēju grupas locekļiem bija arī tas gods tikties ar Spānijas Deputātu kongresa — Congreso de los Deputados — priekšsēdētāju Ana Pastor un iepazīstināt viņu ar konferences secinājumiem. Pasākumu kopīgi organizēja Spānijas Darba devēju un rūpniecības konfederācija (CEOE) un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba devēju grupa. (lj)