Kā jūs jau būsiet pamanījuši, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja maijā nopūta sešdesmit svecītes savā jubilejas tortē un ar lepnumu atskatījās uz visiem saviem līdzšinējiem sasniegumiem. Turklāt šis datums mūs pamudināja pārdomāt EESK lomu un nākotni, kā arī pilsoniskās sabiedrības vietu šodienas un rītdienas Eiropā, kuras pamatvērtības būtu jāatbalsta un jāstiprina.

Taču laiks, kurā mēs dzīvojam — kas saistīts ar nenoteiktību un problēmām, ko radījušas milzīgās sociālas, ekonomiskās un vides pārmaiņas, — mudina Komiteju negulēt uz lauriem, bet gan izmantot jauno impulsu.

Tajā pašā dienā, kad notika tās 60. gadadienas svinības, kuras beidzās ar kultūras vakaru Albert Hall zālē un parādīja mūsu kultūras mantojuma daudzveidību, kas mūs vienlaikus vieno, EESK rīkoja 9. Pilsoniskās sabiedrības dienas par tematu “Pilsoniskums, demokrātija un kultūra digitalizētā Eiropā”. Tā bija pirmā reize, kad pilsoniskās sabiedrības organizācijas apvienoja spēkus visaptverošās debatēs par sarežģīto digitalizācijas jautājumu.

Drīz pēc tam tika izsludināta EESK 2018. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai. Kā balvas desmitās nominācijas tematu EESK izvēlējās “Identitātes, Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā”. Decembrī to piešķirs piecām pilsoniskās sabiedrības organizācijām un/vai fiziskām personām, kuras ir sniegušas izcilu un jūtamu ieguldījumu mūsu kopējo Eiropas vērtību veicināšanā, palielinot informētību par Eiropas identitāšu bagātīgumu, pilnībā izmantojot Eiropas kultūras bagātības potenciālu vai atvieglojot piekļuvi Eiropas kultūras mantojumam.

Es vēlētos arī minēt Eiropas Pilsoņu pirmo forumu, ko EESK rīkoja maija sākumā. Tā mērķis bija sagatavot sabiedrisku apspriešanu par Eiropas nākotni, lai dotu vārdu Eiropas iedzīvotājiem un ņemtu vērā viņu viedokli par svarīgiem jautājumiem, kas var noteikt Eiropas likteni. Apspriešanu ierosināja Francijas prezidents Emmanuel Macron un kopīgi organizēja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) un Eiropas Komisija.

Ar šiem un citiem zīmīgiem projektiem EESK turpinās apliecināt savu vērtīgo lomu ES kā patiess koordinācijas punkts dialogam un kā tilts starp Eiropas iestādēm un vietējām organizācijām un iedzīvotājiem, kuriem Komiteja sniedz iespēju paust savu viedokli. Un šajā kontekstā EESK turpinās uzklausīt un runāt.

Un sirsnīgi atvadu vēlējumi Peter Lindvald-Nielsen, mūsu Komunikācijas daļas direktoram, kurš 1. jūlijā beidza pildīt darba pienākumus un devās pelnītā atpūtā. Paldies, Peter, par izcilo darbu!

Novēlu jums visiem jauku un patīkamu vasaras atpūtu! Gaidīsim jūs septembrī — pilnus entuziasma!

Isabel Caño Aguilar

EESK priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos