Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Luca Jahier un paplašinātā prezidija locekļi 2018. gada 10., 11. un 12. jūnijā apmeklēja Poliju, kur notika jaunā EESK prezidija pirmā sanāksme.

Priekšsēdētājs Luca Jahier un locekļi izvēlējās sanāksmi rīkot Krakovā – simboliskā piemiņas vietā, lai aktivizētu un bagātinātu dialoga kultūru Eiropas Savienībā.

Vizītes laikā Polijā delegācijas locekļi piedalījās debatēs Krakovas Universitātē, poļu intelektuāļiem klātesot. Debašu temats bija divu vitāli svarīgu Eiropas daļu samierināšana piemiņas ceļā, dodot jaunu impulsu savstarpējai radošai sapratnei starp Rietumeiropu un Centrālo un Austrumeiropu.

EESK paplašinātā prezidija locekļi godināja Aušvicas-Birkenavas koncentrācijas nometnes upuru piemiņu.

Paplašinātā prezidija sastāvs: EESK priekšsēdētājs Luca Jahier, priekšsēdētāja vietniece budžeta jautājumos Milena Angelova, priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos Isabel Caño, Darba devēju grupas priekšsēdētājs Jacek Krawczyk, Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāja Gabriele Bischoff, grupas “Daudzveidība Eiropa” priekšsēdētājs Arno Metzler. Delegācijas sastāvā bija arī specializēto nodaļu priekšsēdētāji: Stefano Palmieri, Ariane Rodert, Dilyana Slavova, Maurizio Reale, Christa Schweng, Pierre Jean-Coulon un Lucie Studničná. (eh)

Priekšsēdētāja Luca Jahier uzruna konferencē Krakovas Universitātē atrodama šeit:

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/reconciling-central-eastern-and-western-europe-historical-memories-build-stronger-union