Austrija īsteno Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts funkciju no 2018. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim. Kanclera Sebastian Kurz valdība izvēlējusies devīzi “Eiropa, kas aizsargā”. Programmā ietverti šādi jautājumi: drošība un migrācija, konkurētspējas saglabāšana ar digitalizācijas palīdzību, stabilitāte kaimiņvalstīs un Rietumbalkānu tuvināšanās Eiropas Savienībai. Prezidentvalsts turpinās sarunas par Brexit. Pirms Apvienotās Karalistes galīgās izstāšanās no ES, kas paredzēta 2019. gada 29. martā, visu ES dalībvalstu parlamentiem jāratificē noslēguma vienošanās par Brexit. ES Padomes prezidentvalsts turpinās arī sarunas par daudzgadu finanšu shēmu 2021.-2027. gadam. Eiropas lietu ministrs Gernot Blümel piedalīsies EESK jūlija plenārsesijā (2018. gada 11. un 12. jūlijā), lai iepazīstinātu ar darba programmu un atbildētu uz EESK locekļu jautājumiem. (eh)