Vācijā, Grevenbroich, 2018. gada 29. maijā notika ogļu ieguves reģionu pārkārtošanas pirmās apaļā galda sarunas. Diskusijā kopā ar EESK locekļiem un Komisijas pārstāvi piedalījās vairāki vietējie dalībnieki.

Referenti stāstīja par stāvokli strukturālo pārmaiņu skartajā Reinas ogļu ieguves reģionā. Dalībnieki uzsvēra, ka ir nepieciešama preventīva pieeja un ir jāsagatavojas pārmaiņām. Vitāli svarīgi ir radīt alternatīvas ogļu izmantošanai, un viens no reģiona galvenajiem uzdevumiem ir saglabāt vadošās pozīcijas Vācijas energoapgādes nodrošināšanā.

Pašvaldībām ir būtiska loma, jo tās informē cilvēkus un palīdz viņiem izprast stāvokli. Referenti norādīja, ka mērķu sasniegšanas priekšnoteikums ir sistēmas elastīgums un ka ir svarīgi pievērst uzmanību reģionu, rūpniecības nozaru un sektoru kopīgajiem aspektiem.

Energoapgāde ir vissvarīgākā visu piegādes tīklu daļa, taču saiknes starp dažādām nozarēm, piemēram, plastmasas, satiksmes, gāzes ražošanas nozarēm, var garantēt apgādes drošību. Pasākumā tika prezentēti izglītības un apmācības, kā arī decentralizētas energovadības projekti. Pēc diskusijām dalībnieki apmeklēja Garzweiler atklātās raktuves. (sma)