Līdz ar elastīgas un netipiskas nodarbinātības pieaugumu ES tagad ir svarīgi nodrošināt pārredzamākus un prognozējamākus darba nosacījumus visiem darba ņēmējiem, un to vislabāk var panākt ar sociālo dialogu un darba koplīguma slēgšanas sarunām valsts līmenī, norāda EESK savā atzinumā par Komisijas priekšlikumu direktīvai par pārredzamiem darba nosacījumiem.

EESK raksturoja minēto direktīvu kā reālu soli virzībā uz Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu un pielāgošanos jaunajai darba videi. Komiteja tomēr arī brīdināja par iespējamo administratīvo slogu, kas varētu skart darba devējus, ja daži direktīvas noteikumi tiks īstenoti to pašreizējā redakcijā, un ieteica precizēt atsevišķus direktīvas aspektus, kā arī dažus jautājumus atstāt dalībvalstu kompetencē.

“Pārredzamu darba nosacījumu direktīva ir lieliska izdevība uzsākt sociālas Eiropas veidošanu,” sacīja ziņotājs par attiecīgo EESK atzinumu Christian Bäumler, piemetinot, ka darbu pēc pieprasījuma nevar saglabāt kā nodarbinātības veidu, nenosakot atbilstīgu atsauces periodu un darba ņēmēju atbilstīgu iepriekšēju brīdināšanu.

Līdzziņotāja Vladimira Drbalová uzsvēra, ka pašreizējā priekšlikumā ir daži neskaidri noteikumi, kas darba tirgū varētu radīt juridisku nenoteiktību. Tā kā minētais priekšlikums vēl nav pietiekami pamatots, ir vajadzīgi daži precizējumi.(II)