Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) 31. maijā rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par tematu “Enerģētikas pārkārtošana Eiropas reģionos”, lai vērstu uzmanību uz priekšrocībām, ko reģionālajai ekonomikai sniedz pāreja uz decentralizētu un mazoglekļa energoapgādi. Šis jautājums vēl joprojām lielā mērā nav izpētīts, neraugoties uz to, ka pārejai ir izteikta reģionālā dimensija.

Pāreja uz tīru un atjaunojamu enerģiju var sniegt īpašus ieguvumus mazāk pārtikušiem reģioniem, tādējādi samazinot nevienlīdzību starp dažādiem Eiropas apgabaliem un visā ES nodrošinot labāku sociālo un reģionālo kohēziju. Fakti liecina, ka enerģija, ko vietēji ražo iedzīvotāji, samazina arī enerģētisko nabadzību.

To apliecināja divi veiksmīgi uzklausīšanas sanāksmē demonstrētie piemēri. Pirmais bija Vācijas pilsētā Treuenbrietzen īstenotais projekts, kas sasniedza savu mērķi nodrošināt tīru un neatkarīgu decentralizētu energoapgādi kopienai, kas iepriekš nebija turīga.

Otru veiksmīgu enerģētikas pārkārtošanas projektu īstenoja Turosn Koscielna pašvaldība Austrumpolijā, kas ir viens no nabadzīgākajiem ES reģioniem. Tā rezultātā radikāli samazinājās ikgadējie CO2 emisiju rādītāji un palielinājās ietaupījumi līdz 95 000 EUR gadā.

Uzklausīšanas secinājumi tiks izmantoti EESK atzinumā “Jaunas bezoglekļa decentralizētas un digitalizētas energoapgādes struktūras ietekme uz darbvietām un reģionālo ekonomiku”. Atzinumu izskatīs EESK jūlija plenārsesijā, kurā piedalīsies Eiropas Komisijas priekšsēdētaja vietnieks Maroš Šefčovič. (ll)