Šā gada 6. jūnijā premjerministrs Pedro Sanchez uzaicināja Luis Planas kļūt par Spānijas valdības lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas ministru. Ar 35 gadu pieredzi Kopienas lietās, būdams diplomāts, Komisijas augsta amatpersona, Eiropas Parlamenta deputāts un stipras, vienotas, solidāras Eiropas Savienības atbalstītājs, Luis Planas ir viena no ievērojamākajām personībām Eiropas Savienības iestāžu vēsturē. Viņš ir Eiropas projekta aizstāvis un uzskata: “Eiropas Savienībai nav alternatīvas”.

Kopš 2014. gada 20. janvāra Luis Planas bija Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretārs. Viņš vienmēr ir uzsvēris EESK nozīmi, jo, viņaprāt, tā ir “Eiropas “cilvēciskā seja” un unikāla iestāde, kas veido tiltu starp pilsonisko sabiedrību un ES iestādēm”.

Luca Jahier, EESK priekšsēdētājs, par viņu sacīja: “Luis Planas, būdams pārliecināts eiropietis, turpinās veidot tādu Eiropu, kura ieklausās savu iedzīvotāju vēlmēs. Esmu pagodināts, ka man ir bijusi iespēja strādāt kopā ar viņu, un esmu pārliecināts, ka Eiropas lietās gūtās zināšanas būs noderīgas Spānijai Eiropas Savienībā”.

Isabel Caño, EESK priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos, ir pārliecināta, ka pēc darba EESK ģenerālsekretāra amatā Luis Planas sniegs pievienoto vērtību Eiropas projektam, jo viņš labi zina, cik svarīga nozīme mūsdienu Eiropā ir organizētai pilsoniskajai sabiedrībai un dialoga kultūrai.

Luis Planas dzimtais apgabals ir Valensija Spānijā. Būdams pārliecināts eiropietis, viņš sarunu grupas sastāvā aktīvi darbojās, lai Spānija pievienotos ES. Spānijas Kongresa deputāta amatā viņš bija runaspersona Eiropas jautājumos un referents Spānijas pievienošanās līguma ratificēšanas jautājumos. No 1986. līdz 1993. gadam, aizvien darbojoties Eiropas lietu jomā, Luis Planas bija ievēlēts par deputātu Eiropas Parlamentā, kur viņš bija Ārlietu komitejas un Institucionālo lietu komitejas loceklis.

Pēc tam viņš kļuva par Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Manuel Marin un vēlāk – par komisāra Pedro Solbes kabineta vadītāju. 2004. gadā viņš iecelts par Spānijas vēstnieku Marokā un 2010. gadā – par Spānijas vēstnieku un pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā.

2012. gadā viņš iecelts par Andalūzijas reģionālo lauksaimniecības, zivsaimniecības un vides ministru. 2014. gadā Luis Planas ievēlēts EESK ģenerālsekretāra amatā. Jāpiebilst, ka Luis Planas ir humānists, smalks literatūras, dzejas un mūzikas pazinējs. (eh)