Pilsoniskums, demokrātija un kultūra digitalizētā Eiropā bija moto 2018. gada Pilsoniskās sabiedrības dienām, ko 24. un 25. maijā Briselē rīkoja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Sadarbības grupa.

Milzīgais pārmaiņu ātrums digitālajā laikmetā radīs zināmu sajukumu, taču ilgtermiņā cilvēki strādās mazāk un citādi, ar augstāku subjektīvo labklājību,” savā uzrunā sacīja Andrea Renda , kas Eiropas Koledžā vada digitālās inovācijas novirzienu. Ray Pinto, DIGITALEUROPE Politikas direktors, brīdināja, ka Eiropā trūkst aptuveni pusmiljona ekspertu. Turklāt ASV un Ķīnā ir ievērojami palielinājies reģistrēto mākslīgā intelekta patentu skaits, savukārt Eiropa atpaliek. 83 % no ārējiem ieguldījumiem mākslīgā intelekta jomā absorbē ASV un Ķīna.

Sešos darbsemināros dalībnieki apsprieda kopīgo dzīvi nākotnes digitālajā Eiropā un noslēgumā pieņēma septiņus galvenos ieteikumus:  

  • veidot sinerģijas starp izglītību un kultūru attiecībā uz kultūras izpausmes un pilsoniskuma tematiem visās izglītības struktūrās un mūžizglītības perspektīvā;
  • pilsoniskās sabiedrības organizācijas būtu jāatbalsta ar mērķi vairāk veicināt un apliecināt vienlīdzību, iekļautību un līdzdalību pilsoniskajā dzīvē, tostarp tiešsaistē;
  • būtu jāpastiprina uzraudzības kontrole un pārraudzība, un pilsoniskā sabiedrība būtu jāiesaista uzraudzības kontroles mehānismos;
  • vietējā līmenī būtu biežāk jāizmanto līdzradīšanas/kolektīvo pakalpojumu e-rīki, lai palielinātu iedzīvotāju līdzdalību;
  • pieejamība būtu jānodrošina tāpat kā drošība un datu aizsardzība. Tai vajadzētu būt vienam no IKT produktu un pakalpojumu galvenajiem aspektiem;
  • mākslīgais intelekts var un tam vajadzētu papildināt darba ņēmējus, nevis viņus aizstāt;
  • atbalstīt un veicināt ES Digitālo pamattiesību hartu. (sma)