EESK priekšsēdētājs Luca Jahier 24. maija runā par godu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 60. gadskārtai uzsvēra, ka Komiteja neapstāsies pie sasniegtā, un iezīmēja EESK turpmākās darbības virzienu, balstoties uz septiņām prioritātēm. ES līderi, apspriežot Eiropas nākotni, ir vienisprātis, ka pilsoniskā telpa ir svarīgs Eiropas demokrātijas elements un tā tam jābūt arī turpmāk.

Uzstājoties īpašajā atceres plenārsesijā, Komitejas priekšsēdētājs Luca Jahier uzsvēra svarīgākos notikumus EESK vēsturē un atgādināja tās nozīmīgākos līdzšinējos sasniegumus, kas saistīti ar vairāku nozīmīgu ES tiesību aktu sekmīgu ierosināšanu. “EESK var ļoti lepoties gan ar Kopienas Hartu par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām, gan ar savu novatorisko priekšlikumu attiecībā uz finanšu darījuma nodokli”, viņš norādīja.

Priekšsēdētājs L.Jahier ierosināja dažus risinājumus problēmām, kas pašreiz skar Eiropu, un izklāstīja EESK prioritārās darbības jomas turpmākajos gados:

  • nostiprināt Eiropas Savienības vērtības;
  • īstenot ilgtspējīgas attīstības programmu;
  • uzlabot ekonomikas politikas koordināciju Eiropas Savienībā;
  • virzīt mākslīgo intelektu cilvēces labā;
  • strādāt virzībā uz vērienīgu daudzgadu finanšu shēmu, kuras pamatā ir solidaritāte, un veicināt kohēziju;
  • attīstīt Eiropas identitātes izjūtu, izmantojot kultūru un izglītību;
  • aktīvi veidot attiecības ar ES kaimiņvalstīm un pārējām valstīm.

Pēc tam notikušajās debatēs EK priekšsēdētājs Jean Claude-Juncker, EP priekšsēdētāja vietnieks Ramón Valcarcel Siso un RK priekšsēdētājs Karl-Heinz Lambertz apsprieda ar L. Jahier, kā vislabāk risināt Eiropā esošās problēmas, gatavojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā.

Bijušais Eiropadomes priekšsēdētājs Herman Van Rompuy iedvesmojošā runā pauda cerības par Eiropas nākotni un ticību tai un uzsvēra EESK lomu stabilas demokrātijas nodrošināšanā Eiropā.

Zviedrijas premjerministra Nacionālās inovācijas padomes locekle Darja Isaksson izklāstīja Eiropas jaunākās paaudzes viedokli — aicinājumu ES līderiem vairāk pievērsties ilgtspējīgai attīstībai un digitālajai revolūcijai.

Priekšsēdētājs L. Jahier ceremoniju noslēdza ar pāvesta Jāņa Pāvila II citātu, aicinot dalībniekus nebaidīties no tagadnes, bet uzdrošināties dzīvot ar drosmi. (dm)

Lasīt priekšsēdētaja L. Jahier runu atceres plenārsesijā

Skatīties priekšsēdētaja L. Jahier runu