“Šis ir īstais brīdis sociālās ekonomikas uzņēmumiem parādīt Eiropas vērtības laikā, kad ES saskaras ar ievērojamām problēmām,” sacīja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) locekle Ariane Rodert, atklājot trešo Eiropas Sociālās ekonomikas uzņēmumu (SEU) dienu. Šis pasākums, kas notika 4. jūnijā EESK ēkā Briselē, bija veltīts jautājumam, kā plašāk izvērst sociālās ekonomikas darbību, un popularizēja inovatīvas sociālās uzņēmējdarbības piemērus.

Pašlaik sociālā ekonomika nodrošina algotu darbu 6,3 % strādājošo iedzīvotāju, kas veido 13,6 miljonus algotu darbvietu Eiropas Savienībā. Sociālie uzņēmēji un politikas veidotāji uzsvēra, ka ir pienācis laiks nozarei plašāk izvērst savu darbību.

Referenti uzsvēra, ka sociālās ekonomikas potenciāls Eiropā ekonomikas attīstības un sociālās pārveides veicināšanā bieži vien tiek novērtēts pārāk zemu, un vērsa uzmanību uz sociālās ekonomikas uzņēmumu potenciālo lomu starptautiskā līmenī, jo īpaši reģionos ar lielu bezdarbu, piemēram, Balkānos vai Āfrikas valstīs.

Šo pasākumu bagātināja četri inovatīvu un sekmīgu SEU piemēri, kas ir pierādījuši, ka ir iespējams plašāk izvērst sociālās ekonomikas darbību, un trīs līdzdalības darbsemināri, kuros galvenā uzmanība bija veltīta dzimumu līdztiesībai sociālās ekonomikas uzņēmumos, kopu lomai un darbības izvēršanas iespējām.

ES politikas veidotāji bija vienisprātis, ka tagad ir īstais brīdis sociālās ekonomikas plašākai izvēršanai, un aicināja cilvēkus neaizmirst par sociālās ekonomikas reālo pamatu – sadarbību un solidaritāti. (ia)