Godātie lasītāji!

“Eiropa, kas aizsargā ...” ir devīze, ko Austrija izraudzījusies laikposmam, kad tā būs ES rotējošā prezidentvalsts un kas ilgs līdz 31. decembrim. Šo devīzi var interpretēt dažādi: Eiropa, kas, veidojot stabilu sociālo pīlāru, aizsargā savus iedzīvotājus no nabadzības, Eiropa, kas, īstenojot iespējami efektīvus veselības aprūpes pasākumus, aizsargā iedzīvotājus no slimībām, Eiropa, kas ieviešot godīgu un taisnīgu tiesisko sistēmu, aizsargā iedzīvotājus no netaisnības un vajāšanas utt. Tā varētu arī būt Eiropa, kas nodrošina patvērumu tiem, kuri bēg no vajāšanas un netaisnības, nabadzības un kara.

Taču, sekojot gan debatēm jūnijā notikušajā Eiropadomes sanāksmē, kurā ES vadītāji apsprieda migrāciju un tādu svarīgu uzdevumu kā mūsu ārējo robežu stiprināšana, gan debatēm saistībā ar šo sanāksmi, esmu nonācis pie secinājuma, ka šī devīze būtībā nozīmē Eiropu, kas aizsargā iedzīvotājus no patvēruma meklētāju un migrantu pieplūduma.

Mūsu ārējo robežu aizsardzība ir ļoti svarīga, un tiešām žēl, ka šī prasība vispirms netika pienācīgi ņemta vērā, veidojot Šengenas zonu, un ka arī vēlāk tā netika atbalstīta. Skaidrs, ka Eiropa nevar būt patvēruma vieta visiem cilvēkiem, kas meklē labāku dzīvi.

Bet Eiropas īpašā iezīme ir tās vērtības: cilvēka cieņas un cilvēktiesību respektēšana, brīvība, demokrātija, līdztiesība un brālība. Patiešām, pārāk bieži aizmirstam tādu vārdu un vērtību kā brālība, kas cieši sakņojas Eiropas kristīgajā mantojumā un ko dažas Eiropas partijas, kā šķiet, atkal atklāj tikai tagad, kaut arī redzējušas simtiem bēgļu slīkstam Vidusjūrā.

Nepārprotiet mani! Es nebūt neatbalstu nekontrolētu migrāciju. Taču pašlaik ir vajadzīga dalībvalstu solidaritāte ar īstiem patvēruma meklētājiem — cilvēkiem, kam saskaņā ar Ženēvas Konvenciju par bēgļa statusu ir tiesības uz patvērumu, — proti, patiesi eiropeisks risinājums kontrolētas migrācijas nodrošināšanai un Eiropas izveidoti uzņemšanas centri, kuri tiešām ir pelnījuši šo nosaukumu, jo atbilst mūsu – Eiropas – cilvēciskajām vērtībām.

Cilvēcība, brālība un solidaritāte dziļi sakņojas Eiropas sabiedrībā. Šīs vērtības veido Eiropas būtību. Neļausim, ka mūs šķeļ aģitatori un panikas cēlāji, bet kopīgi centīsimies izstrādāt Eiropas noteikumus, kas attiektos uz patvērumu, imigrāciju un integrāciju un kas būs jāievēro visiem, kuri grib baudīt mūsu viesmīlību.