Visiem, kas vēlas gūt priekšstatu par EESK darbību un sasniegumiem 2017. gadā, būtu jāielūkojas šajā brošūrā, kura ir īsāka, kodolīgāka visa EESK gadskārtējā darbības pārskata versija un kura ir paredzēta gan plašai sabiedrībai, gan iestādēm.

Kas 2017. gadā konsultējās ar EESK? Kādi jautājumi bija EESK darba kārtībā? Kādi bija Komitejas lielākie panākumi? Kas bija kas un kurš ko paveica Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā 2017. gadā? Kādas bija EESK darbības izmaksas? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes atradīsiet šajā saprotamajā un viegli uztveramajā publikācijā.

Brošūra, kuru bagātina infografikas, vizuāli elementi un fotoattēli, ir pieejama franču, angļu, vācu, spāņu, itāļu un poļu valodā gan drukātā veidā, gan EESK tīmekļa vietnē: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-al-18-001-en-n.pdf.

Drukātās brošūras var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)