Saskaņā ar EESK Biroja lēmumu no 2018. gada 10. jūlija līdz jauna ģenerālsekretāra iecelšanai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretāra pienākumus pilda María Echevarria.

Pirms 2010. gada 1. jūlijā uzņemties Komitejas Vispārējo lietu direkcijas vadību, Maria Echevarria strādāja Spānijas civildienestā Madridē, kā arī Briselē, Eiropas Savienības līmenī.

Gan Spānijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES (2006–2010), gan Lauksaimniecības un jūrlietu ministrijā Madridē (2004–2006) un Eiropas Komisijā (2000–2004) viņa ir pildījusi atbildīgus uzdevumus lauksaimniecības, zvejniecības, vides, jūrlietu, pētniecības, veselības un pārtikas nekaitīguma jomā.

Būdama māte 12 gadus vecam bērnam, M. Echevarria ar entuziasmu stājas pretī izaicinājumam saskaņot darba un ģimenes dzīvi. Viņa aizraujas ar peldēšanu, taču nodarbojas arī ar jogu. Viņai patīk pārgājieni dabā un ceļojumi pa jūru. (eh)