NPLs

EESK atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumus par ienākumus nenesošiem aizdevumiem (INA). Lai gan Komiteja ierosina veikt ierosinātā regulējuma ietekmes novērtējumu, tā uzskata, ka priekšlikumi veicinās EMS stiprināšanu un virzību uz banku savienības izveides pabeigšanu.

ES līmenī ir vajadzīgi papildu pasākumi, kas ļautu samazināt INA apjomu un novērstu šādu aizdevumu uzkrāšanos. Būtiski ir finanšu iestāžu bilancēs arī likvidēt samazinātas vērtības parādus, lai izvairītos no pārmērīgu parādsaistību sekām nākotnē un ļautu bankām koncentrēties uz aizdevumu izsniegšanu uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Turpmāk kredītiestādēm vajadzētu nodrošināt atbildīgu aizdošanas praksi.

EESK atzinumā par Komisijas priekšlikumiem ir apšaubīta “visiem piemērotā” pieeja un grafiks, saskaņā ar kuru paredzēts veidot jaunus INA uzkrājumus, pamatojoties uz ierosinātajiem normatīvajiem prudenciālās uzraudzības atbalsta mehānismiem. Piemērojot atbalsta mehānismus, būtu jāņem vērā atšķirības valstu civiltiesībās un atšķirīgais civillietu procedūru ilgums. Ierosinātais grafiks varētu likt bankām ātri pārdot jaunos INA – tas būtu apgrūtinājums ieinteresētajiem uzņēmumiem.

Tāpēc, lai redzētu, vai ierosinātais regulējums ir piemērots un efektīvs, ir ļoti ieteicams izvērtēt ierosinātā regulējuma iespējamo ietekmi uz bankām, kredītu piešķiršanu mājsaimniecībam, kā arī uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un IKP pieaugumu.

Komisijas priekšlikumi veicina INA sekundāro tirgu attīstību. EESK uzskata, ka regulatīvajām iestādēm nevajadzētu veicināt INA pārdošanu, jo pastāv risks, ka ienākumus nenesošus aizdevumus sekundārajos tirgos pārdod par zemāku cenu nekā vērtība, ko varētu sasniegt, tos atgūstot bankā. (jk)