Lai apspriestu pašreizējo stāvokli un darbu, kas jāveic saistībā gan ar sarunām par Melnkalnes pievienošanos Eiropas Savienībai, gan pieņemto kopīgo deklarāciju, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) locekļi 17. jūlijā Podgoricā tikās ar Melnkalnes pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

ES un Melnkalnes apvienotā konsultatīvā komiteja (AKK) aicināja Melnkalnes valdību pielikt lielākas pūles, lai izpildītu kritērijus, kas vajadzīgi sarunu sadaļu slēgšanai, it sevišķi starpposma kritērijus tiesiskuma jomā.

Attiecībā uz sociālo politiku un nodarbinātību AKK uzsvēra, ka darba tiesības ir pamats darba tirgus strukturālajai reformai, kas labvēlīgi ietekmētu valsts vispārējo ekonomikas un sociālo stāvokli. Lai sagatavotos darba ņēmēju pārvietošanās brīvībai, AKK aicināja Melnkalnes iestādes jau laikus sākt gatavoties dalībai sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanā un Nodarbinātības dienestu tīklā EURES, kā arī Eiropas veselības apdrošināšanas kartes izmantošanai. Kas attiecas uz plašsaziņas līdzekļu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju stāvokli valstī, AKK pauda bažas par preses brīvību, īpaši par valsts sabiedrisko raidorganizāciju RTCG.

Nākamā, jau divpadsmitā, AKK sanāksme notiks Briselē 2018. gada otrajā pusē. Pārstāvot EESK un Melnkalnes pilsonisko sabiedrību, apvienotajā konsultatīvajā komitejā darbojas divpadsmit locekļi — seši no katras puses. (ks)