EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā” 20. jūlijā rīkoja strukturētu “prātavētras” sanāksmi, kurā dalībnieki bija aicināti izmantot netradicionālas pieejas un nākt klajā ar idejām, kuras iekļaut priekšlikumos Sibiu pilsētā plānotajā samitā par Eiropas nākotni.

Sanāksmes nosaukums bija “Atgūt iedzīvotāju ticību un uzticēšanos Eiropas Savienībai”, un tajā tika aplūkoti šādi galvenie jautājumi:

  • Kādām vajadzētu būt vispārējām/horizontālajām ES prioritātēm?
  • Kā mēs varam atgūt iedzīvotāju ticību un uzticēšanos: veicinot efektīvu Eiropas sociālo politiku, apkarojot nabadzību un sociālo atstumtību vai arī iestājoties par taisnīgu migrācijas sistēmu?
  • Kā mēs varam veicināt līdzsvarotu ekonomikas izaugsmi un aizsargāt tiesības?
  • Kā mēs, darbojoties partnerībā, varam nodrošināt ilgtspējīgu vidi?
  • Kā mēs varam efektīvi popularizēt Eiropu un par to informēt, vienlaikus mazinot bailes par drošību un populistu bažas?
  • Kādas vēl ir ES iedzīvotāju vēlmes, un kā ES varētu tās apmierināt?

Minētā sanāksme bija pirmais solis, grupai iesaistoties EESK ceļveža “No Krakovas līdz Sibiu un tālāk” veidošanā. Ceļveža izstrādes projektu uzsāka paplašinātais prezidijs 11. jūnijā Krakovā, aicinādams visas EESK struktūrvienības — visas trīs grupas, specializētās nodaļas, novērošanas centrus un pagaidu grupas — izvirzīt savas prioritātes Eiropas nākotnes veidošanai, gaidot Sibiu pilsētā paredzēto samitu, kas norisināsies 2019. gada martā.

Diskusijas laikā tika izvirzītas dažādas idejas saistībā ar jauniešiem, ilgtspējīgu attīstību, MVU, mieru, pamattiesībām, brīvajām profesijām, jauniem sadarbības veidiem, likumdošanu, pārredzamību, sociālo inovāciju un komunikāciju par Eiropu.

No konkrētajiem ieteikumiem tuvākajā laikā tiks izveidots pilnīgs prioritāšu saraksts. (ih)