EESK Darba devēju grupa

Ilgtspēja ir īpaši svarīga uzņēmumiem un darba devējiem, kuriem ir izšķiroša loma kā attīstības virzītājiem. Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums ir veselīga un stabila ekonomika. Mums ir jāapzina ekonomiski, sociāli un videi labvēlīgi risinājumi. Lai gan dažādām ieinteresētajām personām viņu izpratnē par ilgtspēju ir daudz kopīga, tām bieži vien ir atšķirīgi viedokļi par to, kā to panākt.

Tie ir daži no secinājumiem diskusijā par tematu “Kā uzņēmumi var veicināt ilgtspēju”, kas notika 2019. gada 21. novembrī Barselonā, Spānijā.

“Uzņēmējdarbība nav ilgtspējas problēma, tā ir risinājums,” atklāšanas uzrunā norādīja Darba devēju grupas priekšsēdētājs Jacek Krawczyk. Viņš atzīmēja, ka uzņēmējdarbība nodrošina un ievieš risinājumus gan klimata, gan vides jomā.

Galvenās diskusijas gaitā visu trīs EESK grupu pārstāvji izteica viedokli par ilgtspēju. Diskusijas parādīja, ka, neraugoties uz atšķirīgajiem viedokļiem par ilgtspēju, darba devējus, darba ņēmējus un vides aktīvistus vieno daudz kopīga. “Konkurence ir ilgtspējīgas attīstības pamats. Konkurencei ir vajadzīga laba regulatīvā vide, taču noteikti nav vajadzīgs vairāk regulējuma,” norādīja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, apkopojot diskusijā apspriesto.

Sanāksme notika Vidusjūras reģiona ekonomiskās integrācijas veicināšanai veltītās ikgadējās konferences “MedaWeek” laikā. Darba devēju grupas locekļi uzstājās ar uzrunām Jaunajā Āfrikas uzņēmējdarbības attīstības forumā, ECOmeda ilgtspējas samitā un Vidusjūras reģiona uzņēmēju sieviešu forumā. Oficiālo vakariņu laikā Jacek Krawczyk saņēma balvu par ieguldījumu Eiropas un Vidusjūras reģiona privātā sektora attīstībā. (lj)