EESK konference par tematu “Pamattiesības un tiesiskums – tendences Eiropas Savienībā no pilsoniskās sabiedrības perspektīvas”, kas notika 5. novembrī Briselē, vēstīja par steidzamo nepieciešamību iesaistīt pilsonisko sabiedrību tiesiskuma kultūras veicināšanā Eiropā.

Tā kā aizvien biežāk izskan paziņojumi par ES pamatvērtību pārkāpumiem, šajā konferencē tika uzsvērts, ka ir vajadzīgs nobriedis un strukturēts dialogs starp valdībām un pilsonisko sabiedrību, lai apturētu tiesiskuma regresu Eiropas Savienībā.

Konference balstījās uz EESK nesen publicēto ziņojumu par situāciju tiesiskuma jomā Eiropā. To sagatavoja EESK Pamattiesību un tiesiskuma jautājumu grupa (FRRL), pamatojoties uz dalībvalstīs 2018. un 2019. gadā notikušajām grupas sākotnējām vizītēm, kuru mērķis bija noskaidrot vispārējās tendences saistībā ar šo ES pamatvērtību un konkrētās valstīm raksturīgās iezīmes. FRRL grupa plāno turpmākajos gados apmeklēt visas ES dalībvalstis. (ll)