Domājot par Eiropas nākotni, ilgtspējīgai attīstībai ir jābūt galvenajai prioritātei

Domājot par Eiropas nākotni, ilgtspējīgai attīstībai ir jābūt uzmanības centrā Rezolūcijā, kuru sagatavojuši Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw un Lutz Ribbe un kas pieņemta oktobra plenārsesijā, EESK iesaka Eiropas Komisijai darba plānā 2020. gadam un tālākajam laikposmam šo pīlāru izmantot par centrālo elementu. Komiteja mudina pieņemt visaptverošu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju laikposmam līdz 2050. gadam ar mērķi īstenot ANO programmu 2030. gadam un tajā paredzētos 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), kurus Eiropas Savienība ir apņēmusies sasniegt līdz 2030. gadam.

„Mums ir prieks ar spēcīgu un līdzsvarotu pienesumu papildināt ES politiskās prioritātes nākamajiem pieciem gadiem. Mēs piekrītam, ka Komisijas jaunievēlētās priekšsēdētājas Ursula von der Leyen atbalstītais zaļais kurss var stimulēt pārmaiņas. Lai risinātu neatliekamus vides, ekonomikas un sociālos jautājumus, mums jārīkojas vienlaikus visos līmeņos un jārada darbības dinamika,“ ir norādījis EESK priekšsēdētājs Luca Jahier.

EESK uzsver, ka, ņemot vērā pārmaiņu mērogu un ātrumu, ir steidzami jārīkojas četrās jomās: klimata pārmaiņas, digitalizācija, tiesiskums un globalizācija. Komiteja norāda, ka izšķiroši svarīga ir arī ES jaunā pārvaldes struktūra un jaunie ES politikas definēšanas un īstenošanas noteikumi. Demokrātiskās pārskatatbildības stiprināšanas nolūkā jo īpaši būtu jāpalielina Eiropas Parlamenta loma. EESK ir jādomā par aktīvu ieguldījumu konferencē par Eiropas nākotni, kuru priekšsēdētāja U. von der Leyen ir ierosinājusi rīkot 2020. gadā.