EESK kritizē Padomes lēmumu nesākt pievienošanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju

EESK ir dziļi vīlusies par ES valstu vadītāju Eiropadomē 17.–18. oktobrī pieņemto lēmumu vēlreiz atlikt pievienošanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju.

EESK priekšsēdētājs Luca Jahier norādīja, ka “jau otro reizi tiek pieņemts nepareizs lēmums, un tiek lauzts solījums, apdraudot Eiropas uzticamību”. Viņš raksturoja EESK rezolūciju kā “klusu solidaritātes apliecinājumu”.

Savā rezolūcijā EESK norāda, ka sarunu neuzsākšana ir gan ģeostratēģiska, gan vēsturiska kļūda. “ES nedrīkst neņemt vērā, ka citi pasaules mēroga dalībnieki izpleš spārnus un kļūst arvien aktīvāki šajā reģionā,” uzsvēra Luca Jahier.

“Eiropa ir cerība Rietumbalkāniem, jo īpaši jauniešiem,” sacīja EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas priekšsēdētāja Dilyana Slavova, aicinot locekļus raudzīties uz šo paplašināšanos kā uz atkalapvienošanos.

Rietumbalkānu Pilsoniskās sabiedrības 7. foruma deklarācijā ir atkārtoti uzsvērts, ka paplašināšanās sekmētu demokrātisko vērtību un juridisko standartu izplatīšanu Rietumbalkānu valstīs. Komitejas locekļi brīdināja, ka nevajadzētu pārāk zemu novērtēt signālu, ko sarunu sākšana būtu vēstījusi iedzīvotājiem.

“Mums ir jāpilda solījums, un mums ir jādod cilvēkiem cerība,” bija kopējā pārliecība. (dgf)