EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

Tā kā par Eiropas Komisijas jaunievēlētās priekšsēdētājas prioritāti ir izvirzīta dzimumu līdztiesība un dalībvalstis sāk transponēt ES direktīvu par vecāku un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvaru, ir svarīgi pārskatīt mijiedarbību starp dzimumu līdztiesību, darba un privātās dzīves līdzsvaru, bērnu audzināšanu, mūsdienu ģimenēm, aprūpētājiem, palīdzību ģimenes locekļiem ar invaliditāti, sabiedrības novecošanu un demogrāfiju.

Lai izpētītu šo jautājumu mijiedarbību, EESK grupa “Daudzveidība Eiropā” 12. novembrī rīkoja augsta līmeņa konferenci "Jaunie lomu modeļi Eiropas sabiedrībai", ko vadīja Ralph Sina, WDR/NDR Briseles studijas direktors.

Referentu vidū bija Virginija Langbakk, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktore, Annemie Drieskens, COFACE Europe prezidente, un Dominique Boren, Eiropas LGBTIQ* ģimeņu apvienības (NELFA) bijušais priekšsēdētājs. 

Viens no risinājumiem, ko ierosināja grupas “Daudzveidība Eiropā” priekšsēdētājs Arno Metzler, bija ierosinājums izveidot Eiropas Ģimeņu parlamentu, kurā visas ieinteresētās personas varētu veidot tīklus un apmainīties ar paraugpraksi.

Referentu uzstāšanās ir pieejama šeit!