ES tiesības un pilsonība nav domātas pārdošanai

Pēdējos gados, pēc finanšu krīzes, vairākas ES dalībvalstis ir izveidojušas ieguldītājiem paredzētas sistēmas pilsonības un uzturēšanās atļaujas iegūšanai, lai piesaistītu ieguldījumus un palielinātu savus ieņēmumus. Saskaņā ar atzinumu, ko EESK pieņēma oktobra plenārsesijā, šāda prakse rada nopietnus riskus un būtu jāaizliedz visās ES dalībvalstīs.

Daudzas ES dalībvalstis ir izveidojušas sistēmas, kas ļauj trešo valstu pilsoņiem ātri piekļūt ES pilsonības vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai apmaiņā pret būtisku ieguldījumu attiecīgajā dalībvalstī – tā sauktās “zelta pases” vai “zelta vīzas”. EESK savā atzinumā “Ieguldītājiem paredzētas sistēmas pilsonības un uzturēšanās atļaujas iegūšanai Eiropas Savienībā” apšauba šādas prakses leģitimitāti un mudina dalībvalstis likvidēt minētās sistēmas vai sniegt pamatotus argumentus, kādēļ to nedarīt.

EESK savā atzinumā atbalsta neseno Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta ziņojumu, kurā arī aicināts pēc iespējas ātrāk izbeigt visas esošās shēmas. Turklāt Eiropas Komisijas sniegtajā ziņojumā ir norādīts, ka šīs sistēmas rada riskus saistībā ar drošību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un ES noteikumu apiešanu.

Ziņotājs EESK atzinumam Jean-Marc Roirant norādīja, ka “šīs shēmas bieži neatbilst pamattiesībām, uz kurām balstās Eiropas sadarbība”, un uzsvēra nepieciešamību pakāpeniski izbeigt minētās shēmas visā ES: “EESK ir ļoti nobažījusies par to, ka ES tiesības un ES pilsonība tiek popularizētas kā produkts pārdošanai.” (dgf)