EESK ierosina Eiropas Savienībā ieviest uzticamu mākslīgā intelekta produktu sertifikāciju, ko neatkarīga iestāde veiktu, pārbaudot produktu atbilstību tādām svarīgām prasībām kā izturētspēja, drošums, kā arī aizspriedumu, diskriminācijas un neobjektivitātes neesamība. Šāds priekšlikums ir izskanējis divos nesenos EESK atzinumos, kuros tika vērtētas Eiropas Komisijas ētikas vadlīnijas mākslīgā intelekta jomā.

EESK uzskata, ka Eiropā šāda sertifikācija ļoti palīdzētu vairot sabiedrības uzticēšanos mākslīgajam intelektam (MI). Zināmās aprindās valda uzskats, ka algoritmiem jābūt izskaidrojamiem, lai cilvēki uzticētos mākslīgā intelekta lietotnēm, taču MI sistēmu darbība un mašīnmācīšanās ir tik sarežģīti procesi, ka pat to attīstītāji īstenībā nezina, kāds būs šo procesu iznākums, un izstrādā testēšanas rīkus, lai noteiktu to robežas.

EESK ierosina testēšanu uzticēt neatkarīgai iestādei – aģentūrai, konsorcijam vai kādai vēl precizējamai struktūrai –, kas attiecīgās sistēmas pārbaudītu šādos aspektos: aizspriedumi, diskriminācija, neobjektivitāte, izturētspēja, stabilitāte un it sevišķi drošums. Uzņēmumi varētu izmantot šādu sertifikātu, lai pierādītu, ka viņu radītās MI sistēmas ir drošas, uzticamas un atbilst Eiropas vērtībām un standartiem.

“MI produktus var salīdzināt ar medikamentiem,” saka ziņotāja Franca Salis-Madinier, kas izstrādājusi EESK vispārējo atzinumu par Eiropas Komisijas paziņojumu. “Medikamenti var būt gan dziedinoši, gan arī bīstami, un, pirms tos var laist tirgū, tie ir jāsertificē. Ražotājiem jāpierāda, ka viņi ir veikuši pietiekami daudz izmēģinājumu un pārbaužu, lai nodrošinātu, ka viņu produkts iedarbojas labvēlīgi. Tāda pati pieeja jāizmanto MI ierīču gadījumā.”

EESK uzsver arī, ka ir nepieciešami skaidri noteikumi par atbildību. “Atbildība vienmēr jāuzņemas personai – vai nu fiziskai, vai juridiskai. Traucējumu gadījumā ierīces nevar saukt pie atbildības,” saka ziņotājs Ulrich Samm, kas sagatavojis EESK atzinumu par MI jomā izstrādāto vadlīniju ietekmi uz autobūves nozari. EESK uzsver, ka arī jautājums par MI sistēmu apdrošināšanas iespējām jāuzskata par prioritāru. (dm)