“Vietējais skatījums” — EESK aplāde

1. sērija. Kas notiek ar tiesiskumu?

Titel 1

“Vietējais skatījums” ir jauns aplādes seriāls, ko sākusi raidīt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Seriāls veltīts aktuāliem tematiem, par kuriem, šķiet, patlaban runā visi, taču mēs tos aplūkojam no pilsoniskās sabiedrības viedokļa, uzklausot gan vietējos procesu dalībniekus, gan EESK locekļus, kuri viņu intereses pārstāv Briselē.

Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Amerikāņu žurnāliste un feministe Gloria Steinem teikusi: “Vienlīdzīga sabiedrība būtu tāda sabiedrība, kurā nebūtu vārda “dzimums” un ikviens varētu būt tāds, kāds viņš ir.”

Bet, lai šo mērķi sasniegtu, mums ir jāpieliek divtik lielas pūles. Lai gan ir panākts progress, sieviešu un vīriešu līdztiesība joprojām ir tikai sapnis. EESK jau gadiem ilgi strādā, lai veidotu sabiedrības izpratni par šo jautājumu un no jauna iekļautu to darba kārtībā. Mēs vairs nevēlamies dzirdēt vienkāršus paziņojumus par labajiem nodomiem vienlīdzības jomā, mēs vēlamies, lai šajā nolūkā tiktu pieņemti politiski lēmumi.

Mums ir jāpārvar ar dzimumu saistītie stereotipi. Mums ir jāvēršas pret stereotipiem, ko izplata atsevišķi plašsaziņas līdzekļi, reliģiskas un citas grupas. Mēs prasām aktīvi cīnīties pret dzimumu nevienlīdzību visās jomās, jo pretējā gadījumā mums būs jāgaida vēl simt gadu, lai panāktu sieviešu un vīriešu līdztiesību.

Turpmākie notikumi

2019. gada 19. decembrī Briselē

ES un Centrālamerikas vietējās konsultantu grupas 16. sanāksme

2020. gada 22. un 23. janvārī Briselē

EESK plenārsesija

Īsumā

EESK rīko savu pirmo konferenci, kas veltīta tiesiskuma jautājumiem

EESK konference par tematu “Pamattiesības un tiesiskums – tendences Eiropas Savienībā no pilsoniskās sabiedrības perspektīvas”, kas notika 5. novembrī Briselē, vēstīja par steidzamo nepieciešamību iesaistīt pilsonisko sabiedrību tiesiskuma kultūras veicināšanā Eiropā.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja grasās ieviest jaunu logotipu

Jaunais logotips ar trim lokiem simbolizē trīs Komitejas grupu kompromisu, kas ir EESK darba pamatā.

Sveicieni svētkos

Cienījamie lasītāji!

Vēlamies jums pateikties par 2019. gadā izrādīto interesi. Mēs ļoti priecājamies par ikvienu jūsu piezīmi “patīk”, dalīšanos ar informāciju un tās pārtvītošanu, kā arī par ikvienu uzmundrinājuma vārdu.

Novēlam visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 2020. gadu!

“EESK Info” redakcija

EESK jaunumi

Eiropas Parlaments dod zaļo gaismu jaunai Eiropas Komisijai, kas sāks darboties 2019. gada 1. decembrī

EESK priekšsēdētāja Luca Jahier paziņojums

#vonderleyen komanda saņem zaļo gaismu: Eiropas iedzīvotāju interesēs ķersimies pie ilgtspējīgas Eiropas izveides!

27.11.2019

Šodien notikušais Eiropas Parlamenta balsojums paver iespēju sākt jaunu ēru Eiropas vēsturē. Esmu pārliecināts, ka pēc maijā notikušajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kurām bija daudzsološi rezultāti, jaunā Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen un viņas izraudzīto priekšsēdētājas izpildvietnieku, priekšsēdētājas vietnieku un komisāru komanda sniegs jaunu impulsu mūsu kontinentam. ES iedzīvotāji ir atvēlējuši mums piecus gadus rītdienas Eiropas veidošanai, un mēs nedrīkstam izšķiest šo iespēju.

“Brexit ir tikai posms, nevis galamērķis”

EESK 30. oktobra plenārsesijā notika debates, kurās piedalījās Eiropas Savienības galvenais Brexit sarunu vedējs Michel Barnier. Debatēs Michel Barnier aicināja veidot ciešu partnerību starp ES un Apvienoto Karalisti pēc Brexit, paturot prātā, ka mieram Īrijā ir jābūt prioritātei un ka “vienotā tirgus integritāte nav apspriežama”.

Un EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai tiek piešķirta...

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir izraudzījusies piecus finālistus no gandrīz 180 iedvesmojošiem projektiem, kas 2019. gadā pretendēja uz pilsoniskajai sabiedrībai paredzēto balvu, kuras devīze ir sieviešu iespēju palielināšana un cīņa par dzimumu līdztiesību.

ES tiesības un pilsonība nav domātas pārdošanai

Pēdējos gados, pēc finanšu krīzes, vairākas ES dalībvalstis ir izveidojušas ieguldītājiem paredzētas sistēmas pilsonības un uzturēšanās atļaujas iegūšanai, lai piesaistītu ieguldījumus un palielinātu savus ieņēmumus. Saskaņā ar atzinumu, ko EESK pieņēma oktobra plenārsesijā, šāda prakse rada nopietnus riskus un būtu jāaizliedz visās ES dalībvalstīs.

Domājot par Eiropas nākotni, ilgtspējīgai attīstībai ir jābūt galvenajai prioritātei

Domājot par Eiropas nākotni, ilgtspējīgai attīstībai ir jābūt uzmanības centrā. Rezolūcijā, kuru sagatavojuši Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw un Lutz Ribbe un kas pieņemta oktobra plenārsesijā, EESK iesaka Eiropas Komisijai darba plānā 2020. gadam un tālākajam laikposmam šo pīlāru izmantot par centrālo elementu. Komiteja mudina pieņemt visaptverošu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju laikposmam līdz 2050. gadam ar mērķi īstenot ANO programmu 2030. gadam un tajā paredzētos 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), kurus Eiropas Savienība ir apņēmusies sasniegt līdz 2030. gadam.

“Ģeostratēģiska un vēsturiska kļūda”

EESK kritizē Padomes lēmumu nesākt pievienošanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju

Kultūra var būt virzītājspēks ES stiprināšanai

EESK oktobra plenārsesijā notika debates par tematu “rEUnaissance – Eiropas kultūras redzējums”.

Atklājot debates, EESK priekšsēdētājs Luca Jahier pauda gandarījumu par to, ka Francijas prezidents Emmanuel Macron ir atbalstījis viņa ideju par renesansi Eiropai. “Mums nevajadzētu aizmirst, ka mūsu kontinents vispirms bija kultūras telpa un tikai pēc tam kļuva par politisku ideju, un šāda telpa neizceļas ar viendabīgumu, bet plaukst, pateicoties pārmaiņām un kustībai.”

EESK aicina nākt klajā ar iniciatīvām, lai izmantotu milzīgās izaugsmes iespējas, ko sniedz zilā bioekonomika

Zilās bioekonomikas potenciāls Eiropas Savienībā joprojām ir neapgūts. Tāpēc EESK iesaka īstenot Eiropas mēroga izmēģinājuma projektus, iesaistot vietējās ieinteresētās personas un zinātnes aprindas.

EESK ierosina Eiropas Savienībā sākt sertificēt uzticamus mākslīgā intelekta produktus

EESK ierosina Eiropas Savienībā ieviest uzticamu mākslīgā intelekta produktu sertifikāciju, ko neatkarīga iestāde veiktu, pārbaudot produktu atbilstību tādām svarīgām prasībām kā izturētspēja, drošums, kā arī aizspriedumu, diskriminācijas un neobjektivitātes neesamība. Šāds priekšlikums ir izskanējis divos nesenos EESK atzinumos, kuros tika vērtētas Eiropas Komisijas ētikas vadlīnijas mākslīgā intelekta jomā. EESK ierosina Eiropas Savienībā ieviest uzticamu mākslīgā intelekta produktu sertifikāciju, ko neatkarīga iestāde veiktu, pārbaudot produktu atbilstību tādām svarīgām prasībām kā izturētspēja, drošums, kā arī aizspriedumu, diskriminācijas un neobjektivitātes neesamība. Šāds priekšlikums ir izskanējis divos nesenos EESK atzinumos, kuros tika vērtētas Eiropas Komisijas ētikas vadlīnijas mākslīgā intelekta jomā.

Blokķēde: EESK uzskata, ka Eiropas Savienībai jākļūst par pasaules līderi

Blokķēdes tehnoloģija spēj pārveidot sabiedrību, taču ir vajadzīga juridiska skaidrība un noteiktība un līdz ar to arī kopīga ES pieeja. Šis ir galvenais vēstījums 30. oktobrī pieņemtajā EESK pašiniciatīvas atzinumā, kurā arī tiek aicināts Eiropas Komisijai uzsākt visaptverošu iniciatīvu, lai ES iegūtu globālu autoritāti šajā jomā.

EESK aicina veidot tādu KLP, kas palīdzētu nodrošināt paaudžu maiņu

Lai lauksaimnieku vidū veicinātu paaudžu maiņu, izšķiroša nozīme būs sadarbībai un partnerībai starp ES, valstu valdībām un pilsonisko sabiedrību.

Eiropas pusgads: 2020. gada ciklam jābūt vērstam uz ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi

EESK mudina panākt, ka 2020. gadā ekonomikas politikas koordinācija visās dalībvalstīs ļauj novērst recesijas risku un virzīt ES ekonomiku uz ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes ceļa. Tam būtu jāietver lielāki reformu centieni, ieguldījumi, atbilstība makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrai (MIP), kā arī strukturētāka pilsoniskās sabiedrības iesaiste Eiropas pusgada procesā.

Dzelzceļam būtu jākļūst par modeli raitai un iekļaujošai pārejai uz digitālo laikmetu

Pašiniciatīvas atzinumā, kas tika pieņemts oktobrī, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija (CCMI) aicināja nodrošināt iekļaujošu pāreju uz digitalizētu dzelzceļa nozari un ierosināja Komisijas vadītu iniciatīvu ar mērķi piesaistīt nepieciešamos ieguldījumus 100 miljardu EUR apmērā.

Grupu jaunumi

Uzņēmumi var atbalstīt ilgtspēju!

EESK Darba devēju grupa

Ilgtspēja ir īpaši svarīga uzņēmumiem un darba devējiem, kuriem ir izšķiroša loma kā attīstības virzītājiem. Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums ir veselīga un stabila ekonomika. Mums ir jāapzina ekonomiski, sociāli un videi labvēlīgi risinājumi. Lai gan dažādām ieinteresētajām personām viņu izpratnē par ilgtspēju ir daudz kopīga, tām bieži vien ir atšķirīgi viedokļi par to, kā to panākt.

Ilgtspēja Eiropas Komisijas 2020. gada darba programmā

EESK Darba ņēmēju grupa

Digitalizācija, klimata pārmaiņas, demogrāfija un globalizācija ir četri jautājumi, kas dominē kā politiskās prioritātes Eiropas Parlamenta un Komisijas jaunajā pilnvaru termiņā. Lai tos risinātu, ir vajadzīgs jauns, ilgtspējīgs rūpniecības modelis, kas nodrošina taisnīgu pāreju uz aprites un zaļo ekonomiku. Pagātnes pieredze (piemēram, saistībā ar “dzeltenajām vestēm”) mums māca, ka šie steidzami nepieciešamie pasākumi negūs sabiedrības atbalstu, ja tajos netiks ņemti vērā darba ņēmēji un ja slogs gulsies vienīgi uz viņiem.

Jaunie lomu modeļi Eiropas sabiedrībai

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

Tā kā par Eiropas Komisijas jaunievēlētās priekšsēdētājas prioritāti ir izvirzīta dzimumu līdztiesība un dalībvalstis sāk transponēt ES direktīvu par vecāku un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvaru, ir svarīgi pārskatīt mijiedarbību starp dzimumu līdztiesību, darba un privātās dzīves līdzsvaru, bērnu audzināšanu, mūsdienu ģimenēm, aprūpētājiem, palīdzību ģimenes locekļiem ar invaliditāti, sabiedrības novecošanu un demogrāfiju.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

EESK 2019. gada pēdējie kultūras pasākumi — fotoizstāde un filma

EESK 2019. gada kultūras programmas noslēgumā ir iespējams apskatīt fotoizstādi par vienu no Horvātijas svarīgākajiem rūpnieciskā mantojuma objektiem un pārdomas rosinošu filmu, kurā atšķirīgais atklājas kā jauna normalitāte.