EESK delegācija un Albānijas partneri apspriež sociālā dialoga un jaunatnes politikas jautājumus

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļi 24. un 25. septembrī Tirānā tikās ar Albānijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai apspriestu stāvokli Albānijā sociālā dialoga jomā un jaunatnes politiku un jaunatnes līdzdalību šajā valstī.

Tiekoties ar jauniecelto ES delegācijas Albānijā vadītāju Viņa Ekselenci Luigi Soreca, EESK delegāciju vadīja EESK Ārējo attiecību nodaļas (REX) priekšsēdētaja Dilyana Slavova un EESK Rietumbalkānu koordinācijas komitejas priekšsēdētāja Dragica Martinović Džamonja. Ņemot vērā, ka 2019. gadā varētu sākties sarunas par Albānijas iespējamo pievienošanos Eiropas Savienībai, tika uzsvērts, ka pilsoniskā sabiedrība, arī jaunatnes organizācijas un sociālie partneri, būtu patiesi jāiesaista visos pievienošanās posmos.

Martinović Džamonja divpusēji tikās ar augsta līmeņa amatpersonām, tostarp izglītības, sporta un jaunatnes lietu ministri Lindita Nikolla, finanšu un ekonomikas ministra vietnieci Dajna Sorensen, kas atbildīga par nodarbinātības un profesionālās izglītības un apmācības jautājumiem, Albānijas parlamenta priekšsēdētaja vietnieci Vasilika Hysi un Eiropas lietu un ārlietu ministra vietnieku Gent Cakaj. Šo sanāksmju laikā Martinović Džamonja paskaidroja, ka EESK — kā organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokļa paudēja ES līmenī — vēlas apmainīties ar labu praksi un zināšanām, kas visā ES iegūtas attiecībā uz sabiedriskajām konsultācijām un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos. Tika atzīts progress, ko Albānija pēdojos gados sasniegusi daudzās jomās, bet tika arī uzsvērts, ka reformu īstenošana konsekventi ir jāturpina, lai Albānija virzītos uz pievienošanos.

Šīs sanāksmes notika, gatavojoties EESK septītajam Rietumbalkānu pilsoniskās sabiedrības forumam, kas paredzēts 2019. gadā. EESK Rietumbalkānu koordinācijas komiteja galvenos no misijas izrietošos secinājumus plāno izplatīt citām ES iestādēm.

EESK Rietumbalkānu koordinācijas komiteja tiekas līdz trim reizēm gadā; komiteju izveidoja 2004. gadā, lai tā sekotu līdzi politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām norisēm reģionā un tajā veicinātu pilsoniskās sabiedrības attīstību un demokrātijas nostiprināšanu . (ks)