Novērst eiroskepticismu

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Darba ņēmēju grupa šomēnes tikās Vīnē, lai apspriestu ar Austrijas prezidentūru saistītos jautājumus, kā arī draudus, ar ko saskaras darba ņēmēji un iedzīvotāji Eiropā, un arodbiedrību stratēģijas to novēršanai.

Rasisma, ksenofobijas, nacionālisma un labējā populisma pieaugumu ir veicinājuši neoliberālās politikas gadi, kuru laikā ir palielinājusies sabiedrības neapmierinātība, pieaugot nevienlīdzībai un nabadzībai. Valstiskās solidaritātes trūkums ir atspoguļojies Eiropas līmenī, kur dalībvalstis ir izmantojušas jebkuru iespēju, lai vājinātu sociālo programmu Eiropai. Sociālais pīlārs, ar ko tika solīts risināt situāciju, līdz šim ir bijis neefektīvs, un tam pietrūkst resursu un mehānismu. Tajā pašā laikā dažu valstu valdības atklāti apstrīd demokrātijas un tiesiskuma pamatus, kā arī uzbrūk pilsoniskajai sabiedrībai un arodbiedrībām.

Šajā izšķirošajā laikā, kad darba ņēmēju tiesības un dzīves apstākļi ir apdraudēti, Darba ņēmēju grupa pulcējās ES prezidentūras mītnē, lai apspriestu, ko arodbiedrības var un ko tām vajadzētu darīt, lai novērstu šo situāciju, pirms vēl nav par vēlu. Tikšanās dalībnieku vidū bija Austrijas Arodbiedrību federācijas ÖGB priekšsēdētājs Wolfgang Katzian, pazīstamais žurnālists un vēsturnieks Raimund Löw un bijušais Eiropas Parlamenta S&D grupas priekšsēdētājs Hannes Swoboda. (ppr)