Izprast Eiropu savā dzimtajā valodā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas telpās ir ierīkota izstāde “ES runā(ju) Tavā valodā”, kas veltīta Eiropas Savienības pirmā tiesību akta — Regulas Nr. 1/58 — 60. gadadienai. Minētajā regulā ir precizēts valodu lietojums ES iestādēs. Izstāde ir veltīta daudzvalodu Eiropai un tās bagātumam.

Trešdien, 19. septembrī, EESK telpās notika izstādes atklāšana, kurā piedalījās EESK priekšsēdētājs Luca Jahier un franču filoloģe un filozofe Barbara Cassin, kas ir Francijas Akadēmijas (Académie Française) locekle un Francijas Valsts zinātniskās pētniecības (CNRS) centra vadītāja. Isabel Caño, EESK priekšsēdētaja vietniece komunikācijas jautājumos, vadīja debates par valodu nozīmi Eiropas Savienībā.

Izstādes atklāšanas runā Luca Jahier uzmanību vērsa uz to, ka Eiropas integrācijas procesā svarīga nozīme ir kultūrai, kas ir “cerību stars Eiropas nākotnei”. Viņš teica, ka valodas ir daļa no mantojuma un kultūras un tās mums palīdz ielūkoties savā dvēselē. Valodas var “izraisīt konfliktus, taču arī mudināt uz ieklausīšanos un dialogu”. Isabel Caño norādīja, ka, pateicoties daudzvalodu sistēmai, iedzīvotājiem ir tiesības savā dzimtajā valodā sazināties ar Eiropu un izprast to. “Daudzveidība sākas ar valodām,” viņa teica. Barbara Cassin uzsvēra, ka “tulkošana var sniegt ieguldījumu Eiropas integrācijas kvalitātes uzlabošanā”. Debatēs tika apspriesti arī tādi jautājumi kā tulkojumu sarežģītība un tā sauktā globish loma un Eiropas reģionālo valodu nozīme.

Izstādi veido vairāki stendi, kuros apkopota informācija par Regulas Nr. 1/1958 vēsturi un to, kā Eiropas Savienības attīstība laika gaitā ir veicinājusi tādas pamatvērtības kā līdztiesība, daudzveidība un daudzvalodība. Sadarbībā ar Reģionu komiteju rīkotā izstāde ir viena no iniciatīvām, ko īsteno, atzīmējot Eiropas Kultūras mantojuma gadu. Izstāde ir apskatāma līdz 2018. gada 12. oktobrim. (ab/dm)